Zawiadomienie – zaliczenie – Szkoła Dla Trenerów

Posted on


Niniejszym publikujemy aktualne zadania testowe dla uczestników kursu „Akademia Trenerów Zarządzania:

Celem kandydata w Szkole Trenerów jest analiza oczekiwań edukacyjnych członków jednej z przedstawionych tutaj organizacji NGO, a w drugiej części zadania przeprowadzenie dla niej warsztatu na najbardziej adekwatny do potrzeb jeden z poniższych tematów.

SZKOŁA TRENERÓW UMOŻLIWIA DO WYKORZYSTANIA TE TEMATY SZKOLENIA:

 • Akademia handlowca
 • Jak wyprowadzić firmę z kryzysu? opracowanie i wdrożenie strategii naprawczej
 • Zarządzanie: motywowanie podległego zespołu.
 • Wstępne studia przypadków z kursu „wyjazdy Integracyjne” na bazie autorstwa Training Projects
 • Jak komunikować się z Pracownikami, aby realizowali wyznaczone cele?


  LISTA JEDNOSTEK NGO DLA KTÓRYCH UMOŻLIWIAMY PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA:

 • PARAFIALNY KLUB SPORTOWY „JÓZEFKA”
 • STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BAŁTÓW „BAŁT”
 • MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY TENISA STOŁOWEGO
 • POLSKIE STOWARZYSZENIE CHOROBY HUNTINGTONA
 • ORNECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 • STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU PIEŚNI CHÓRALNEJ W MIĘZDYZDROJACH
 • FUNDACJA „LUDZIOM MORZA”
 • MIEJSKI BIAŁOSTOCKI KLUB BRYDŻOWY
 • „DOBRO CZYNIĆ” MISJA CHARYTATYWNA KOŚCIOŁA CHRYSTUSOWEGO W RP
 • FUNDACJA ALBATROS
 • TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” W DYNOWIE
 • STOWARZYSZENIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ DLA NAJUBOŻSZYCH
 • DIGNITAS DOLENTIUM
 • STOWARZYSZENIE MAKI
 • FUNDACJA „ŚWIATŁO Z MAŁEGO RYNKU”