Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

Posted on

W związku z finalizacją programu nr GRG/34 8 3 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania wsparcia z Panatlantyckiego Funduszu Spójności

Porządek dyskusja w czasie spotkania zawiera wymienione tu zespoły robocze:

 • Metodologia badań dla działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych ze środków Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim
 • Ocena instrumentów podnoszenia konkurencyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego
 • Rozwój klastrów w Polsce
 • Ocena poziomu kosztów administracyjnych zarządzania i wdrażania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce
 • Ocena sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu podyplomowego Symulacje Strategiczne
 • Badanie przyczyn różnic w poziomie płatności realizowanych w ramach ZPORR na poziomie województw – badanie przeprowadzone w województwach dolnośląskim, lubuskim i mazowieckim w okresie sierpień – listopad 2006r.
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ocena funkcjonowania Instytucji Zarzadzajacej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego oraz bariery w pozyskiwaniu srodków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
 • Natura 2000 szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego i regionalnego
 • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
 • Ewaluacja bieżąca Działań 2.1, 2.2 PO KL – I edycja – Badanie Beneficjentów Indywidualnych
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany omówiony pod kątem efektywności w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (podział wg PKD).:

 • Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna
 • Produkcja prętów ciągnionych na zimno
 • Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
 • Działalność w zakresie architektury
 • Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: wąbrzeski oraz ostrowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Klose-Pomorska Fabryka Mebli Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Armatury Spawalniczej ASPA S.A., TABOR SZYNOWY „OPOLE” S.A. (Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „OPOLE” S.A.), P.H.U.”TARMED”S.C. Sklep Medyczny, Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Białogardzka Spółdzielnia Mieszkaniowa , Budomex Puza Spółka Jawna, Classen-Pol SA, JBS KISIELEWSKI TUROS KISIELEWSKI, Media Ikonos , SPRINT , Zakład Tworzyw Sztucznych ANTARES Sp. z o.o., Gratech Sp. z o.o., SUPERVISOR , Ośrodek Szkolenia Kierowców Andrzej Krzemiński

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.