szkolenia motywowanie

Jakie są efekty dokonywania ocen pracowników

Posted on

Ocena pracownicza pełni kluczową rolę w przewodzeniu grupą pracowników. Tym samym bywa to dominujący pierwiastek realnych działań w zakresie strategii dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji. Ocenianie polega na stałym poświęcaniu uwagi na reakcje w miejscu pracy i rezultaty wysiłków pracowników w celu wsparcia merytorycznego, wzmacniania aktywności i kontrolowania. Read the rest of this entry »