Szkolenia menedżerskie

Kariera a szkolenia z zarządzania projektami – wpis Ksenii Kaczyńskiej

Posted on Updated on

Administrowanie wiedzą w działach HR bazować musi w największym stopniu na koordynowaniu daych z ankiety motywacji pracowników, ankiety satysfakcji pracowników, oceny pracowniczej, badania kompetencji.

Read the rest of this entry »

Raport o Rynku Szkoleń

Posted on

Krajowi kierownicy działów szkoleń najwięcej kupują szkolenia specjalistyczne, w drugim priorytecie w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –menedżerskie a także interpersonalne. Najchętniej zamawiają te programy z Ośrodku doradztwa i Treningu Kierownicznego. Takie wnioski prezentuje Ranking wyjazdy integracyjne.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Tylko co trzeci ankietowany uznał, że łatwo na rynku o „gwiazdę”: trenera, który łączy umiejętności szkoleniowca z praktyką zdobytą na menedżerskim stanowisku. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.

W tym miejscu publikujemy jedynie nieliczne wycinki badania:

 • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Można kupić dobre szkolenie za umiarkowaną cenę – 56% HRowcy ufają swojej ocenie. Ponad siedmiu na dziesięciu przy wyborze firmy szkoleniowej kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla klientów najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
 • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Referencjami i poleceniami – 72%
 • Nieco mniej niż połowa HRowców kupuje warsztaty menedżerskie i handlowe oraz BHP. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Produktowe i branżowe – 78%
 • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
 • Badane osoby wymieniły w ankietach razem 96 firm, z czego 22 firmy zostały zgłoszone więcej niż 5 razy – i tylko te, zgodnie z zasadami rankingu, zostały wzięte pod uwagę w zestawieniu punktowym pulsu HR
 • 41% ankietowanych to menedżerowie personalni, 59% to specjaliści ds. HR.
 • Kolejność firm w rankingu wynika ze średniej punktowej (w przypadku tej samej oceny wyżej w rankingu umieszczono firmę zgłaszaną częściej w badaniu).
 • Wiedza szefa dotyczące działań projektowych

  Posted on Updated on

  Zarządzanie przedsięwzięciem było najczęściej łączone z awansowaniem przełożonego funkcyjnego do wypełnienia nowego i nietypowego projektu dla organizacji. To kojarzenie roli menedżera przedsięwzięcia wywodzi się z faktu, iż jeszcze niedawno ludzie stawali się menedżerami zespołów projektowych przypadkowo. Najczęściej na pewien okres dawano im nowe zadania. Read the rest of this entry »

  Badanie efektów cyklu rozwojowego

  Posted on

  Doświadczony przełożony rozumie na czym polega zyskowność prowadzonych inwestycji. Obecnie coraz częściej kierownicy personalni zostają wytypowani do zaprezentowania konkretnej oceny, ponadto zawierającej liczbowe aspekty zamierzonych rezultatów w zakresie HR. Read the rest of this entry »

  Najważniejsza funkcja zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

  Posted on

  Większość szkoleń dla kierowników oparte jest o nietypowe tematy, takie jak przywództwo menedżerskie, time based management, kierowanie rozwojem personelu. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kadry zarządzającej ogniskują się w podstawowych zasadach zarządzania, wskazanych ponad 90 lat temu przez J. Fayola. Read the rest of this entry »