motywacja

Co oznacza dla człowieka inspiracja do działania oparta o samomotywację

Posted on Updated on

Motywacja oznacza elementy związane z rodzajem pracy oraz właściwościami indywidualnymi, jakie określają, w jakich okolicznościach homo sapiens jako grupa podejmują się urzeczywistnienia powierzonych celów. Read the rest of this entry »

Tworzenie harmonogramów staje się coraz bardziej ważne dla firm

Posted on

W bieżącym miesiącu postanowiłem omówić  najważniejszą cechę przełożonego. Podczas realizowanych szkoleń dla kierowników często są nam przekazywane  przykłady na temat kompetencji menedżerskich. Okazuje się, iż najważniejszą kompetencją szefa jest planowanie metodą Gantta. Read the rest of this entry »