development center

Reguły diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

Posted on

Kiedy organizacja chce zorganizować projekty szkoleniowe, ważne bywa zorganizowanie adekwatnego do tematu szkoleń badania oczekiwań rozwojowych. Badanie oczekiwań dotyczących planowanego szkolenia musi być podstawowym etapem projektu szkoleniowego. Read the rest of this entry »

Elementarne pojęcia w zakresie pobudzania do pracy

Posted on

Naprawdę mnóstwo menedżerów projektuje sposoby motywowania pracowników w przeróżnych firmach. Jednak wielu z nich nie rozumie, co z podstawowych kwestii motywuje członków zespołów pracowniczych. W tym wpisie na moim blogu przedstawię elementarne definicje na ten temat. Read the rest of this entry »

Jakie efekty przynosi diagnozowanie oczekiwań rozwojowych

Posted on

Badanie oczekiwań rozwojowych pracowników definiuje się jako rozłożony w czasie sposób badania, kiedy to zostaje przedstawione  w jasny sposób zapotrzebowanie dotyczące szkolenia. Wtedy sprecyzowane są obszary niezbędnych kompetencji, określone sposoby pozyskania i wybierany jest efektywny harmonogram przeprowadzenia procesu dydaktycznego. Read the rest of this entry »