badanie potrzeb szkoleniowych

Badanie efektów cyklu rozwojowego

Posted on

Doświadczony przełożony rozumie na czym polega zyskowność prowadzonych inwestycji. Obecnie coraz częściej kierownicy personalni zostają wytypowani do zaprezentowania konkretnej oceny, ponadto zawierającej liczbowe aspekty zamierzonych rezultatów w zakresie HR. Read the rest of this entry »

Procedury w pomiarze kompetencji

Posted on

Diagnozowanie lub sprawdzenie kompetencji to wskazanie najistotniejszych wymagań dla danej kategorii stanowiska, jakie winny zostać spełnione w zakresie znaczącej większości procesów na stanowisku oraz komplementarnych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Read the rest of this entry »

Dlaczego oceniać kompetencje

Posted on

W codziennej pracy przełożeni w wielu sytuacjach stosują słowo: kompetencja. Jednak można odpowiedzieć na pytanie, co ono tak naprawdę oznacza. Na szkoleniach zawsze omawiam na ten ciekawy temat. Osoby będące na szkoleniach miewają w tym miejscu bardzo dużo pytań. Read the rest of this entry »