badanie oczekiwań rozwojowych

Procedury w pomiarze kompetencji

Posted on

Diagnozowanie lub sprawdzenie kompetencji to wskazanie najistotniejszych wymagań dla danej kategorii stanowiska, jakie winny zostać spełnione w zakresie znaczącej większości procesów na stanowisku oraz komplementarnych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Read the rest of this entry »