badania opinii pracowników

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności podwładnych

Posted on

Konieczność podejmowania kolejnych kroków w procesie oceniania (sięgając po praktyczne reguły) jest wyjątkowo ważnym fundamentem efektywnego systemu. Umożliwia to na skuteczne dokonanie procesu oceny i zmierzaniu do określonych, zdefiniowanych wcześniej efektów. Samo  ustalenie reguł, w obszarze których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest podstawowym determinantem. Istotne jest przede wszystkim stałe działanie w obszarze czytelnych reguł. Read the rest of this entry »