Symulacje kreatywne – materiały do pracy dyplomowej

Posted on


Potwierdzamy że na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Eksperymentalne zaleca się poniższe opracowania do superwizji końcowej:

  • gra menedżerska : „Świat grozy w filmach Alfreda Hitchcoca” i „Rola kultury w różnych aspektach integracji europejskiej na Bałkanach”
  • zabawa zespołowa : „Zróżnicowanie walorów turystycznych Meksyku” i „Autorytet Ojców Kościoła w encyklikach Jana Pawła II”
  • gra edukacyjna – „Obraz szkoly w pierwszych filmach Wojciecha Marczewskiego” oraz Samorozwojowe Gry Decyzyjne i „Polacy i Ukraińcy na terenie Warmii i Mazur”
  • symulacja edukacyjna – „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku” oraz „Charakterystyka temperatury powietrza w Bialej Podlaskiej w latach 1991-2010 na podstawie danych obserwacyjnych siatki regularnej E-OBS”
  • zabawa lingwistyczna : „Komunikacja rodziców z dziećmi w pierwszych miesiącach życia” i „Stroje ludowe macedońskie i wielkopolskie. Analiza porównawcza”
  • symulacja decyzyjna – „Fabryka Boleslawa Kasprowicza w Gnieźnie” i „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej”
  • zabawa menedżerska – „Bułgarzy na Krymie w XIX i na poczatku XX w.” oraz „Wizerunek prostytutki w prozie naturalistycznej (na przykładzie Nany E. Zoli i Damy Kameliowej A. Dumas – syna)”
  • gra lingwistyczna : „Wielkie pustynie Świata” i „Językowe środki manipulacji i perswazji w reklamach prasowych produktów spożywczych”
  • zabawa językowa : „Język mediów na przykladzie wyborów prezydenckich 2005” oraz „Seks i erotyka w reklamie”