Symulacje integracyjne – zalecenia do zaliczenia

Posted on


Ogłaszamy iż na kursie Trening Interpersonalny i Gry Doświadczalne akceptuje się nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • gra decyzyjna – „Wpływ zajęć fitness na zdrowie i samopoczucie w opinii obserwowanych grup kobiet w województwie lubelskim” oraz „Współczesny przewodnik po Katedrze Gnieźnieńskiej ”
  • gra kreatywna – „Retoryka perswazji ideologicznej w cyberprzestrzeni. Werbalne oraz pozawerbalne źródła manipulacji i propagandy politycznej w internecie na modelu oficjalnej witryny Ambasady RP” oraz „Społeczne rozumienie pojęć prawnych: dobra osobiste, własność intelektualna”
  • gra lingwistyczna – „Turystyka regionalna w Gnieźnie i powiecie gnieźnieńskim” oraz Systemowe Gry Biznesowe i „Badanie tulowego lasera i wzmacniacza światłowodowego pracującego w reżimie przełączania wzmocnienia”
  • gra kreatywna – „Zamek krzyżacki w Malborku. Historia a współczesna przestrzeń kulturowa” oraz „Slogan językowy w reklamie marketingowej społecznej i politycznej”
  • gra lingwistyczna – „Obszary ekologicznego zagrożenia w Polsce” oraz „Emigracja zarobkowa Polaków do Wielkiej Brytanii i Irlandii”
  • symulacja decyzyjna – „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • symulacja zespołowa – „Kontrola serwisów sportowych w WWW i ich wpływ na architekturę informacji w sieci” i „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • zabawa słownikowa – „Budowanie wizerunku firmy na przykladzie firmy Paroc” i „Venatio-krwawa rozrywka w starożytnym Rzymie”
  • zabawa kreatywna – „Medialne obrazy przemocy wobec dziecka” i „Wybrane aspekty roli Uniwersytetów w średniowiecznej kulturze europejskiej”