Środki Unijne na treningi z zarządzania

Posted on


Klienci z wybranych koncernów aplikowali o granty i wspólnie z naszymi trenerami dostarczyli wymagane dokumenty do odpowiednich funduszy.
Potwierdzamy iż w ramach funduszu dotacyjnego „Śląski Program Społeczny” na Szkolenia Dla Reprezentantów Sprzedaży środki dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:

 • Warsztaty Szkoleniowe dla Specjalistów w firmie Wieńczycki Production
 • Szkolenie kształtowania kultury organizacyjnej potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „zaimplementowanie innowacyjnych technologii produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST SP. Z O.O. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER”
 • zoptymalizowana metodyka nakładania pokryć na odlewy magnezowe w Polmag
 • nowoczesna technologia produkcji paliwa II generacji w procesie depolimeryzacji odpadów
 • nowoczesny, mobilny system prezentacji ofert nieruchomości
 • opracowanie metodyki otrzymywania nanostrukturalnych katalizatorów tlenkowych do oczyszczania powietrza z toksycznych lotnych związków organicznych
 • opracowanie i implementacja systemu informatycznego B2B w spółce Darco Sp. z o.o.
 • opracowanie i implementacja technologii wytwarzania nowych leków generycznych
 • sporządzenie i uruchomienie rodziny wkładek zmiennociśnieniowych do siedzisk terapeutycznych
 • sporządzenie nowej metody doboru parametrów chłodzenia pasma w procedury ciągłego odlewania stali
 • sporządzenie wzoru użytkowego nowoczesnego elementu z branży produkcji maszyn i urządzeń stolarskich.
 • platforma Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • plan i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • rozbudowa Jagiellońskiwgo Parku i Inkubatora procedury – Life Science.
 • system informatyczny wspomagający zarządzanie regułami biznesowymi klasy BRMS
 • technologia i nowej generacji system wielozadaniowe do regeneracyjnego kształtowania otwartych cieków wodnych
 • opracowanie CBR cyfrowych procesów Oświetlenia Awaryjnego
 • utworzenie serwisu Rabateo.com – wdrożenie nowej nowoczesnej usługi w obszarze programów rabatowo – lojalnościowych.
 • implementacja modernizacyjnego systemu elektronicznej wymiany rejestrów typu business to business ProSerwis B2B.
 • implementacja planu ekspansji importu w przedsiębiorstwie Extrem Sp. z o.o.
 • wdrożenie dedykowanego procesu informatycznego do zarządzania środowiskowego w relacjach firma Invest Eko – kontrahenci.
 • implementacja innowacyjnej metodyki budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • zbudowanie interaktywnego rozwiązania do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • wypracowanie elektronicznego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o nowoczesne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • wypracowanie internetowego serwisu wspierającego organizację podróży turystycznych – nazwa robocza Tour

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie kierowników