Środki Unijne na szkolenia dla firm

Posted on


Klienci z niektórych organizacji przygotowali dokumentację dot. funduszy unijnych i pod opieką naszych doradców przesłali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Podkarpacki Fundusz Regionalny” na wyjazdowe Szkolenia Menedżerskie pomoc dostały opisane poniżej projekty:

 • Szkolenie Finansistów w spółce Irchowicz
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • „zoptymalizowana procedura kompleksowej obsługi masowej korespondencji – Poczta Hybrydowa”
 • eksport usług z zakresu testowania osystemowania
 • innowacyjna procedura produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • opracowanie nowoczesnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • opracowanie algorytmów tolerujących błędy do pamiarów w sieci gazu ziemnego.
 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • opracowanie i implementacja algorytmu do komputerowego wspomagania systemowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • sporządzenie i implementacja produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • opracowanie nowej generacji łączników dla dystrybucji energii elektrycznej średniego napięcia
 • opracowanie pierwszej polskiej konstrukcji i technologii produkcji stentu do bifurkacji pokrytego polimerem biodegradowalnym i uwalniającym lek antyproliferacyjny nowej generacji z grupy -olimus.
 • struktura e-zarządzania Mój-Biznes.com wraz z zestawem e-usług
 • system MULTISOFT – Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • rozbudowa 21 środowiskowych sieci teleinformatycznych nauki – NewMAN
 • program Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP)
 • system rejestrowania i archiwizacji korespondencji elektronicznej AkenSQL firmy COMPOL II
 • opracowanie działu B+R w Przedsiębiorstwie Innowacyjno-Wdrożeniowym Wifama-Prexer Sp. z o.o.
 • wdrożenie modernizacyjnego systemu B2B w ramach usług serwisowania i utrzymania ruchu w Queris Sp. z o.o.
 • implementacja nowoczesnych usług w oparciu o sieć dostępową w procedury pasywnej sieci optycznej PON
 • wdrożenie procesu informatycznego, usprawniającego proces zarządzania produkcją, sprzedażą i relacjami z partnerami biznesowymi, poprzez automatyzację komunikacji handlowej.
 • uruchomienie elektronicznego systemu typu B2B w spółce IGLOO
 • implementacja modernizacyjnej metodyki budowy i eksploatacji telemetrycznych pojazdów szynowych
 • wypracowanie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.
 • wypracowanie internetowego serwisu fotograficznego.
 • zbudowanie elektronicznego serwisu poświęconego cross compliance

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie handlowców