Środki Unijne na kursy biznesowe

Posted on


Pracownicy z niektórych organizacji wnioskowali o subwencje i wspólnie z naszymi trenerami przekazali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy.
Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Małopolski Program Regionalny” na trzy Pracownicze Treningi Sprzedażowe grant dostały następujące projekty:

 • Cykl Szkoleniowy dla Działu Marketingu w firmie Astrastal
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • Modelowanie repozytorium i weryfikacja efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych w służbie zdrowia
 • „Peptaderm” – opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • zaawansowana procedura recyklingu tworzyw sztucznych
 • innowacyjny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie systemowych algorytmów ekologicznego spalania węgla
 • sporządzenie i uruchomienie technologii chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i wdrożenie do produkcji nowoczesnego układu: sterylizatora i granulatora pasz. 29.53.13-00.00
 • sporządzenie i uruchomienie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie metod przygotowania biomasy rolnej do energetycznego wykorzystania
 • sporządzenie oraz uruchomienie produkcyjne nowoczesnych aluminiowych programów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • platforma eksperymentalnej terapii komórkowej z wykorzystaniem indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPS)
 • proces i budowa prototypu rozwiązania informatycznego dla Jednostek Budżetowych (PKWIU 72.20.21)
 • zbudowanie założeń i implementacja modelowego modelu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system do Zarządzania Rozproszonym Biznesem ZaRoBi
 • proces testowego wstrzykiwania błędów do osystemowania dla telefonów komórkowych
 • opracowanie portalu e-testy.pl – budowa bazy i sprzedaż cyfrowych systemów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • uruchomienie nowoczesnego procesu elektronicznej wymiany zasobów Meteor ROL B2B
 • wdrożenie harmonogramu intensyfikacji importu w firmie Passage Cosmetics Laboratory Paweł Gwardys
 • implementacja modelów informatycznych wspierających procesy biznesowe między partnerami przebiegające drogą elektroniczną.
 • implementacja dwóch innowacyjnych metodyki drogą do zwiększenia konkurencyjności.
 • stworzenie nowoczesnego modelu translatorskiego
 • zbudowanie interaktywnej platformy informacyjnej AGRO z możliwością kojarzenia partnerów handlowych branży rolno-spożywczej.
 • stworzenie cyfrowego serwisu elektronicznego obiegu dokumentów
 • stworzenie mobilnego serwisu udostępniającego oprojektowanie do zarządzania firmą klasy ERP.

  Tagi: szkolenia z dotacją, szkolenie menedżerów