Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

Posted on

W związku z audytem działania funduszowego nr OCU/58 8 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania wsparcia z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Plan dyskusja podczas spotkania obejmie wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena efektów osiągniętych podczas wdrażania ZPORR w kontekście realizacji Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2020
 • Ocena wpływu realizacji polityki spójności perspektywy 2004-2006 na zwiększenie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Polski wschodniej.
 • Określenie zasadności finansowania projektów w zakresie poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach finansowania zwrotnego
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (12 rund ewaluacji on-going)
 • Audyt efektywności implementacji celów EFS na przykładzie studium edukacyjnego Hotele na Kursy w Nałęczowie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VI i VII PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Znajomość i skojarzenia związane z logotypami NSS
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych do potrzeb sektora infrastruktury transportowej
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Wpływ realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju i Narodowej Strategii Spójności oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie kra
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym

  Grant zostany omówiony w aspekcie wpływu w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Produkcja papieru i tektury
 • Introligatorstwo i podobne usługi
 • Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: górowski oraz giżycki

  Upoważnieni beneficjenci to: „EXBUD” S.A., BIAFAMAR Fabryka Maszyn Rolniczych w Czarnej Białostockiej S.A., Andrychowska Fabryka Maszyn S.A., Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „Bowal” Sp. z o.o., Stowarzyszenie Osiedlowej Telewizji Satelitarnej „Telewizja Parzęczewska-Północ”, TELEMEDIA Sp. z o.o. , AZO DIGITAL , Corrado Polska Jan Głowacki, Instytut Badawczy Leśnictwa, MADZIARA Istvan Nagy, RETECH , Władysław Włodarczyk Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Igloo, Koller F.H. Małgorzata Paź, NeumannBrown Spółka Komandytowa, Sergiusz Nowak, Paweł Polakowski prowadzący działalność w formie spółki cywilnej pod nazwą „Studio Reklamy Avatar s.c.”

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.