Seminarium podsumowujące projekt – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

Posted on

W związku z podjętą strategią upowszechnienia projektu nr GPC/74 1 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania budżetu z Europejskiego Programu Społecznego

Porządek dyskusja w czasie warsztatu obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Analiza wpływu warunków społeczno – gospodarczych na realizację w roku 2007 „Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”
 • Analiza projektów umieszczonych w IWIPK współfinansowanych w ramach RPO WK-P pod kątem gotowości do realizacji
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena rezultatów działania 2.1 SPO WKP po 18 miesiącach (9rund ewaluacji on-going)
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium edukacyjnego Symulacje Decyzyjne
 • Analiza działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących EFS i SPO RZL prowadzonych przez Instytucje Wdrażające SPO RZL oraz KOSZEFS
 • Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Wpływ interwencji z funduszy unijnych w obszarze gospodarki wodno – ściekowej na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz rozwój społeczno – gospodarczy
 • projektów Funduszu Spójności 2000-2006″
 • Ewaluacja projektów podnoszących jakość obsługi osób niepełnosprawnych poszukujących pracy wśród beneficjentów i uczestników projektów Działania 1.4 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
 • Raport z badania ewaluacyjnego beneficjentów indywidualnych Działań 2.1, 2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI)
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dotowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:

 • Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Dystrybucja energii elektrycznej
 • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
 • Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • Działalność klubów sportowych

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: hrubieszowski oraz kędzierzyńsko-kozielski

  Upoważnieni beneficjenci to: ZAKŁADY SAMOCHODOWE „JELCZ” S.A. ZASADA GROUP, Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFABET Sp. z o.o., Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., PIEKARNIA -CUKIERNIA Fryderyk Skarżyński, KOMITET TV-SAT Nr 1 , „INTERKOM” S.C. Robert Jarocki, Tomasz Olszewski , Agnieszka Kijek, AWE SOLUTION, ELBIT Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa Jacek Biskupski, JM Trade Sp. z o.o., Medialna sp. z o.o., Sekwencja.pl Sp. z o.o., Woldar Sp. z o.o. , EXFOLMO Wielobranżowy Zakład Wytwórczo Handlowy Maria Olesińska, Polska Grupa Słoń Torbalski Sp. z o.o. , Euroimplant S.A.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.