Scenki kreatywne – kierunek dr hab. Doległo

Posted on Updated on


Gry szkoleniowe – wymagane tytuły na szkolenie:

 • Symulacje Sprzedażowe dla studiów podyplomowych
 • Aus der Geschichte der Heilkunde
 • Symulacje szkoleniowe , prof. dr hab. G. Cygankiewicz
 • Badanie zarządzania ankietowe wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020
 • Historia Gospodarcza Czecho-Słowacji XX wieku

 • Gry menedżerskie , prof. dr hab. C. Arndt
 • Ocena biznesowa dokumentacji stosowanej w celu wyłonienia projektów szkoleniowych do dofinansowania oraz ich realizacji w ramach RPO WZ na lata 2007 – 2013
 • Ocena biznesowa stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Polska. Informator
 • Przewodnik szkoleniowy geologiczny po okolicach Krakowa
 • Vademecum pilota grup turystycznych
 • Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Anglojęzycznej
 • Regionalna licealiada w piłce nożnej chłopców
 • BIOLOGICZNE I MEDYCZNE PODSTAWY ROZWOju i WYCHOWANIA (cz. I wydanie II) – Andrzej Jaczewski (261)
 • Jaskinie – Te pałające oczy mówią wszystko – Ken Kesey (857)
 • Abe Lincoln u Mcdonalda – James Morrow (1431)
 • Diuna (tom 5 – Bóg – imperator diuny) – Frank Herbert (2531)
 • Co każdy duży chłopiec wiedzieć powinien – Ewa Dux-Prabucka (3015)
 • My sweet Raskolnikow – Janusz Głowacki (3512)
 • Brzemię – Agatha Christie (4042)
 • Jest tu chłopiec? (tom 2) – Anna Lisowska-Niepokólczycka (5186)
 • Aleksander – Arkadiusz Szynaka (5643)
 • Wampir Lestat – Anne Rice (6433)
 • Źródła wiecznej młodości – Peter Kelder (6657)

 • Gry z zarządzania , doc. A. Cieśla