Pomoc pieniężna na warsztaty z zarządzania

Posted on

Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Śląski Program Edukacyjny” na dwudniowe Treningi Dla Mówców środki uzskały poniższe przedsięwzięcia:

 • Program Szkoleniowy dot. Działu Utrzymania Ruchu w przedsiębiorstwie Zakłady Transportowe Kielce
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „sporządzenie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem”
 • zaawansowana metodyka palowania drogą do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki
 • innowacyjny model AMS do zarządzania zasobami portów lotniczych efektem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Terkom
 • nowoczesny zintegrowany proces wsparcia procesów biznesowych w obszarze sprzedaży produktów finansowych – SMSS
 • opracowanie metodyki wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy proces kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i wdrożenie procedury produkcji stopu ciężkiego – kompozytu wolframowego.
 • opracowanie i uruchomienie nowej technologii produkcji detali do układów chłodniczych
 • sporządzenie i implementacja przemysłowych zastosowań innowacyjnych procedury laserowych
 • opracowanie METODYKI MODELOWANIA APLIKACJI ROZRACHUNKOWYCH DLA PLATFORM projektOWYCH SOA
 • sporządzenie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • struktura multimedialna służąca koordynacji procesów B2B realizowanych w celu sprzedaży towarów.
 • projekt MULTISOFT – Samoadaptacyjny Silos z Sensorycznym Softwareowym Cyklem Multiplikacji.
 • rozbudowa sieci teleinformatycznej w Perzynach, gmina Zbąszyń
 • pogłębienie eksporu przez Przedsiębiorstwo ZEBRA Sp. z o.o.
 • proces teleinformatyczny dla potrzeb wymiany zasobów firmy Lido-Lang z partnerami oraz automatyzacji procesów biznesowych
 • wdrożenie laboratorium B+R w celu rozwoju potencjału badawczego firmy Biofluid
 • wdrożenie nowoczesnego projektu automatycznej realizacji usług księgowych przez AUDIT and TAX Group Sp. z o.o.
 • implementacja planu intensyfikacji importu „TUGEB POLBUD” Sp. z o.o.
 • implementacja planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie Polon-Poznań Sp. z o.o.
 • wdrożenie modelowego modelu informatycznego B2B dla przedsiębiorstwa S4E S.A. i partnerów biznesowych
 • wdrożenie innowacji procesowej w produkcji betonu towarowego
 • wypracowanie cyfrowego modelu monitorowania ruchu drogowego
 • stworzenie elektronicznego serwisu do zdalnego przetwarzania dokumentów cyfrowych
 • wypracowanie elektronicznego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia z zarządzania, szkolenie pracowników