Pomoc pieniężna na warsztaty dla firm

Posted on


Uczestnicy z niektórych przedsiębiorstw wnioskowali o subwencje i w porozumieniu z nami przekazali wymagane dokumenty do instytucji finansujących.
Ogłaszamy że w ramach pogramu dotacyjnego „Kujawsko Pomorski Program Pomocowy” na weekendowe Warsztaty Zarządzanie dotację dostały poniższe przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Technologów w spółce Cersa
 • Cykl Szkoleniowy z zarządzania firmą bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • „ON” włącz zapotrzebowanie-wypracowanie elektronicznego serwisu firmy Open Nexus Sp.z o.o. usprawnieniem procesu zaopatrzenia w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
 • import szansa na unowocześnienie e-usługi kontrolingowej Fineus
 • innowacyjna technologia świadczenia usług wspierających działalność przedsiębiorstw na platformie BusinessConnect.pl
 • innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki
 • opracowanie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • opracowanie i wdrożenie innowacyjnych procedury wytwarzania surowców i produktów farmaceutycznych
 • opracowanie i wdrożenie oprojektowania B2B w spółce Europejskie Centrum Odszkodowań Marzanna Surowiec
 • sporządzenie i uruchomienie produkcji energooszczędnych autonomicznych napędów tramwajów i trolejbusów
 • sporządzenie koncepcji nowego zastosowania tworzyw sztucznych w nowoczesnych grupach produktowych
 • sporządzenie wzorów przemysłowych oraz implementacja do produkcji grzałek i grzejników.
 • struktura dystrybucyjna dla małych witryn mobilnych
 • opracowanie planu intensyfikacji importu
 • rozbudowa i przekształcenie bibliograficznej bazy zasobów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem oprogramowania YADDA
 • proces dla narzędziowego testowania poprawności wygenerowanych obrazów stron internetowych dla przeglądarek zdalnych
 • technologia otrzymywania kompozytów z odpadów termoplastycznych oraz linia technologiczna do wykorzystania tej technologii
 • wdrożenie portalu społecznościowego o tematyce sportów ekstremalnych umożliwiającego m.in. elektroniczną rejestrację uczestników zawodów.
 • implementacja modernizacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany zasobów i zarządzania informacją handlową w firmie Eldom
 • uruchomienie koncepcji ekspansji importu „TUGEB POLBUD” Sp. z o.o.
 • uruchomienie koncepcji intensyfikacji importu w Przedsiębiorstwie PPH RADIWOLA Radosław Buchalski
 • wdrożenie do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • wypracowanie interaktywnego serwisu harmonogramującego zwiedzanie Polski
 • wypracowanie cyfrowego portalu rekrutacyjnego
 • stworzenie cyfrowego serwisu umożliwiającego automatyczną rezerwację czasu i miejsca wykonania usługi

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie pracowników