Pomoc pieniężna na szkolenia z zarządzania

Posted on

Zawiadamiamy że w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Program Infrastrukturalny” na Szkolenia Motywacyjne dofinansowanie uzskały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Działu Utrzymania Ruchu w firmie Astrastal
 • Warsztaty Szkoleniowe z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych bonusem motywacyjnym dla załogi.
 • przygotowanie firmy AWA do rozwoju działalności eksportowej poprzez opracowanie PRE
 • „rozwój Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców”
 • zaawansowana procedura produkcji wysokociśnieniowych zbiorników do magazynowania i transportu metanu, wodoru i biopaliw
 • sporządzenie procedury wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy projekt kontrolno-pomiarowy
 • sporządzenie i wdrożenie procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i wdrożenie osystemowania modelów narzędziowej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i uruchomienie trzech linii wzorniczych futerałów na telefony komórkowe i małe akcesoria elektroniczne
 • sporządzenie modelu oceny ekoefektywności technologii zrównoważonego rozwoju
 • opracowanie receptury i technologii produkcji uszczelniacza butylowego z recyklatu gumowego.
 • struktura do wspólnej realizacji i zarządzania projektami – unowocześnienie poprzez współpracę.
 • platforma telekonferencji przez Internet
 • rozbudowa systemu elektronicznej wymiany danych typu business to business C+B2B o moduł integracji z programami dostawców
 • proces monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • metodyka HSPA+ milowy krok w kierunku technologii LTE.
 • utworzenie laboratorium B+R w Esselte Polska Sp. z o.o. w Kozienicach
 • uruchomienie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w spółce Complet
 • implementacja planu rozwoju importu w przedsiębiorstwie systemics-Pab Sp. z o.o.
 • uruchomienie koncepcji intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PHU MIRO Mirosław Morgowicz
 • uruchomienie programu zarządzania projektami marketingowymi
 • zbudowanie innowacyjnej platformy RekoMe świadczącej e-usługę z zakresu automatycznej rekomendacji produktów
 • wypracowanie internetowego modelu do ochrony prywatności i bezpieczeństwa – Privacy Protector
 • stworzenie cyfrowego portalu Moja Kariera z funkcją inteligentnego wyszukiwania szkoleń.
 • wypracowanie mobilnego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia biznesowe, szkolenie załogi