Pomoc na kursy dla firm

Posted on


Pracownicy ze współpracujących z nami stale korporacji wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców dostarczyli niezbędne formularze aplikacyjne do instytucji finansujących.
Potwierdzamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Podkarpacki Program Pomocowy” na wyjazdowe Wykłady Dla Przedstawicieli Handlowych pomoc dostały opisane poniżej przedsięwzięcia:

 • Szkolenie Grafików Komputerowych w spółce ARTO
 • Cykl Szkoleniowy z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych wsparciem dla zmian organizacyjnych.
 • „Budowa „ostatniej mili” w rejonie Zgierz, Stryków oraz Głowno”
 • „www. okno na świat – eInclusion w Gminie Miasto Zakopane”
 • innowacyjny program B2B w firmie Car Pol Leasing Sp z o.o. środkiem do automatyzacji współpracy z partnerami
 • nowoczesny PROCES BIOSTABILIZACJI W PRZESIĘBIORSTWIE USKOM
 • PKWiU 30.92.20.0
 • sporządzenie i wdrożenie nowoczesnych procedury wysokoefektywnych procesów precyzyjnej obróbki oraz technologii pomiarowych wielkogabarytowych elementów maszyn
 • sporządzenie i uruchomienie technologii wytwarzania nowych innowacyjnych leków generycznych.
 • opracowanie i implementacja urządzenia do optycznego pomiaru i rozpoznawania kształtów w zastosowaniach przemysłowych. PKWiU: 26.51.66.0
 • sporządzenie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • sporządzenie oraz implementacja produkcyjne innowacyjnych aluminiowych procesów architektonicznych o podwyższonych własnościach izolacyjnych
 • opracowanie, implementacja nowoczesnych opakowaniowych folii spożywczych APET z udziałem recyklatów
 • struktura elektroniczna bezobsługowej wymiany informacji pomiedzy partnerami handlowymi
 • rozbudowa i skok technologiczny infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego
 • system informatyczny B2B do obsługi współpracy serwisowej i automatyzacji przetwarzania zgłoszeń klientów
 • opracowanie harmonogramu dynamizacji importu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • stworzenie Centrum Usług Wspólnych świadczącego modernizacyjne usługi wsparcia procesu audytowego
 • z partnerami biznesowymi.
 • uruchomienie nowoczesnego systemu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • wdrożenie koncepcji intensyfikacji importu w Suntech S.A.
 • implementacja elektronicznej platformy typu B2B do obsługi serwisowej partnerów biznesowych
 • wypracowanie modernizacyjnego portalu informacyjno-społecznościowego dla dzieci i ich rodziców w Krakowie.
 • wypracowanie zdalnego kompleksowego programu szkoleniowego w zakresie krajowego i europejskiego prawa podatkowego TAXTUBE
 • zbudowanie zdalnego serwisu dla społeczności sportowców i dostawców usług sportowych
 • stworzenie cyfrowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  Tagi: szkolenia unijne, szkolenie pracowników