Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

Posted on

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr MTS/56 3 4 /2014 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania subwencji z Europejskiego Trustu Edukacyjnego

Program dyskusja w czasie warsztatu zawiera następujące zespoły robocze:

 • Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Rodzaje projektów realizowanych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 i ich znaczenie dla rozwijania i prowadzenia działalności go
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Audyt jakości wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Miękkie Treningi Z Zarządzania Projektami
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu Priorytetów VIII i IX PO KL, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
 • Badanie efektów działań informacyjnych i promocyjnych na temat Funduszy Europejskich dla społeczeństwa oraz analiza społecznego odbioru tych działań
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Dla Polski 2004-2006″- II raport cząstkowy
 • Badanie ewaluacyjne ex-ante w zakresie oceny mozliwości doboru optymalnych narzedzi motywujących kandydatów na studia do wyboru kształcenia na kierunkach technicznych, matematycznych i przyrodniczym (ze szczególnym uwazględnieniem stypendiów)
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Projekt zostany przeanalizowany pod kątem skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie branżach (klasyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja masy włóknistej
 • Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych
 • Produkcja sprzętu sportowego
 • Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów radiofonicznych
 • Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: skierniewicki oraz złotowski

  Upoważnieni beneficjenci to: Guangdong Ronggang Perfect Hardware Plastics Co. Ltd., PIRCh Naftobudowa Holding S.A., Pomorski Ośrodek Maszynowy POM-EKO Sp. z o.o., ALBA EKOSERWIS Sp. z o.o., SAT-MONT-SERVICE Jacek Mruk, Krzysztof Mruk Sp. jawna , „INTER-MLECZ” , BLSTREAM Spóka z ograniczoną odpowiedzialnością, EFARMED , IVO Software , Oxygen Media Admar Group Izabela Maruszewska, PR Internet for Construction Katarzyna Trzcielińska, TESTBYNET , „Sintur” , TapGear Grochowski Spółka Jawna, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe POMEL Spółka z o.o.

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.