Najważniejsza funkcja zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Posted on

Większość szkoleń dla kierowników oparte jest o nietypowe tematy, takie jak przywództwo menedżerskie, time based management, kierowanie rozwojem personelu. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kadry zarządzającej ogniskują się w podstawowych zasadach zarządzania, wskazanych ponad 90 lat temu przez J. Fayola.
W tym miejscu postanowiłem opisać zakresy szkoleń, które można szukać w sektorze firm szkoleniowych. Zasady zarządzania odnoszone bywają najczęściej jako czynności oraz działania o charakterze kierowniczym. Kierowanie grupą pracowników wywołuje sytuację doboru adekwatnego stylu postępowania,  które byłoby możliwe do podjęcia w zastanej sytuacji w firmie. Więcej na ten temat na szkoleniu tej firmy szkoleniowej: Kompleksowe Szkolenia  Efektywność Osobista .
Dziś opiszę elementarną funkcję zarządzania, którą znają kierownicy w dużej liczbie znanych mi przedsiębiorstw.
Taką czynnością jest planowanie. Rozumie się przez nią wytyczanie celów organizacji i sposobów ich realizacji. Menedżerowie przewidując przyszłość powinni rozmieścić w określonych chwilach osi czasu czynności, które powinny być zakończone i wymyśleć najbardziej efektywne metody zbliżające organizację do wymiernych wyników finansowych. Układanie harmonogramów nie musi być prowadzone  na bazie intuicji oraz przeczucia.
Tworzenie harmonogramów polega na określeniu metod oraz strategii funkcjonowania w oparciu o kryterium adekwatnej do rzeczywistości realizacji celów określonych przez kierownictwo przedsiębiorstwa. Częścią procesu tworzenia planów jest decydowanie o sprawach biznesowych, co oznacza wybór techniki prowadzenia działalności spośród istniejących wariantów decyzyjnych. Najważniejszym procesem jest zawsze wybór celów przedsiębiorstwa, potem zaś zdefiniowanie celów jej komórek.
Przedsiębiorstwa posiadają różnego zasięgu harmonogramy: taktyczno-strategiczne, strategiczne, wskazujące działania operacyjne. Ze względu na okres czasu który dotyczy zasięgu działań rozróżniamy: z krótkim terminem zakończenia, średnioterminowe, długoterminowe.
Wiedza na temat planowania jest niezwykle ważna. Dlatego uważam, iż każdy kierownik musi przejść przeszkolenie z tego tematu.

KIM JESTEŚMY
Niniejszy blog redaguje grupa  konsultantów realizujących wykłady dla menedżerów z różnych sektorów rynku.

Na tej stronie wiele dyskutujemy także na temat:
- audyty zaangażowania załogi w różnych korporacjach
- ankiety psychologiczne
- wykłady z sprzedaży i rozwoju zespołów handlowych
- wydarzenia integracyjnych
- kierowanie kadrami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>