Nagrodzone szkolenia biznesowe

Posted on

 • E-wydawca, usługi zdalne dla obywateli wspierające tworzenie publikacji i czytelnictwo
 • Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym
 • Identyfikacja potencjału i zasobów Dolnego Śląska w obszarze nauka i technologie na rzecz poprawy jakości życia (Quality of Life) oraz wytyczenie przyszłych kierunków ekspansji Badania metodami foresight – warsztaty biznesowe
 • nowoczesne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie – szkolenia z kreatywności i otwarte szkolenia zamkniete
 • modernizacyjne technologie drogą do dywersyfikacji oferty tub – szkolenia negocjacyjne
 • Niemieckojezczne Programy Menedżerskie HR – treningi interpersonalne i elearningowe szkolenia handlowe
 • Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesu wymiany danych pomiędzy przedsiębiorstwem morelenet i partnerami
 • internetowa platforma promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia handlowe
 • Katalizator inwestycji – usługi doradcze dla MSP w zakresie pozyskania kapitału zewnętrznego – szkolenia biznesowe
 • Konfigurator iHome –
 • Lotnicza struktura Fotogrametryczna – LPF – szkolenia sprzedażowe
 • Nowe etykiety „wrap-around” w nowoczesnej technologii w MASTERPRESS SA
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – szkolenia HR
 • Ochrona patentowa – maty sanitarne z włókien naturalnych, sposób wytwarzania maty sanitarnej oraz zastosowanie włókien naturalnych do wytwarzania mat dezynfekcyjnych – treningi menedżerskie
 • Odnalezienie inwestora strategicznego w celu stworzenia i realizacji przedsięwzięcia o nazwie: Freemail – szkolenia interpersonalne
 • Panel Administracyjno-Księgowy dla Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Firm Administracyjnych z dostępem przez Internet
 • Plan intensyfikacji importu innowacyjnych usług szkoleń informatycznych w systemie e-learning – treningi z zarządzania projektem
 • Podniesienie jakości procesów biznesowych INFOBASE poprzez integrację systemów oraz automatykę wymiany informacji w formie elektronicznej – szkolenia z obslugi klienta
 • Pozyskanie kapitału na unowocześnienie ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Prace B+R szansą przyrostu konkurencyjności i innowacyjności spółki Fama – szkolenia menedżerskie
 • Realizacja koncepcji dynamizacji importu przedsiębiorstwa Amberline Sp z oo – warsztaty z komunikacji
 • Rozpoczecie eksportu przez Przedsiebiostwo CORRADO POLSKA SPÓŁKA JAWNA JAN GŁOWACKI
 • unowocześnienie eksportu firmy Victor Tenderizer w kierunku rynków Unii Europejskiej – szkolenia ze stresu
 • skok technologiczny bazy badawczej specjalistycznych laboratoriów Uczelni publicznych Regionu Świętokrzyskiego
 • rozwój działalności importowej poprzez zbudowanie harmonogramu dynamizacji importu – szkolenia z kreatywności
 • rozwój działalności ekspoprtowej przez udział w misji gospodarczej do USA
 • skok technologiczny firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – warsztaty z kreatywności
 • wzmocnienie strategii działania firmy SN Supersnow poprzez sporządzenie strategii importowej
 • Serwis do budowania mobilnych społeczności w oparciu o komunikację SMS – treningi z delegowania
 • Strategie zarządzania międzynarodowego oparte na własności intelektualnej Promocja korzyści z ochrony własności intelektualnej w polskich przedsiębiorstwach
 • Trójmiejskie Fora Studenckie “ serwis społecznościowy dla studentów trójmiejskich szkół wyższych – warsztaty z przywództwa
 • Uruchomienie portalu DNA (Dynamic Network Architecture) do projektowania, użytkowania i wymiany elektronicznych formularzy – szkolenia interpersonalne
 • Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku „Sposób regulacji ciśnień w pionowych drogach ewakuacyjnych”
 • Wejście OPTeam SA na GPW szansą pozyskania kapitału na innowacje – warsztaty z przywództwa
 • Własność Intelektualna – niedoceniony potencjał przedsiębiorców – szkolenia z obslugi klienta
 • Wyposażenie Instytucji Pośredniczącej (MSWiA) oraz Instytucji Wdrażających (PARP oraz WWPE) – poprzez finansowanie kosztów wyposażenia stanowisk pracy pracowników zaangażowanych w realizację 7 i 8 osi priorytetowej PO IG w 2009 roku
 • Wyposażenie w sprzęt komputerowy, biurowy, materiały biurowe, eksploatacyjne, finansowanie kosztów użytkowania telefonów służbowych pracowników na potrzeby IP II dla działań 45 i 622 PO IG w Ministerstwie Gospodarki – szkolenia z obslugi klienta
 • Wytworzenie aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych Decerto Spzoo i partnerów współpracujących – warsztaty biznesowe
 • pozyskanie i uruchomienie informatycznego systemu zarządzania firmą realizującego funkcje B2B
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia z kreatywności
 • zagwarantowanie szerokopasmowego dostępu do Internetu w Gminie Ksawerów – szkolenia HR}