Literatura dla uczestników warsztatów – gry

Posted on


Serdecznie prosimy klientów naszych szkoleń i gier szkoleniowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przeglądnięcie poniższych opracowań w ramach warsztatu Dedykowane Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż opublikowana baza zawiera artykuły wykraczające poza klasyczną wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Szkolenie Umiejętności Proaktywnych w Międzynarodowej Jednostce Biznesowej, Tadeusz Turzeja
 • Szkolenia Techniczne, Alicja Elwik
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Elementy informatyczne w transporcie
 • Postęp techniczny i organizacyjny w transporcie kolejowym
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Miernictwo dynamiczne
 • Konstrukcje budowlane w oczyszczalniach ścieków
 • Termodynamika
 • Mechanika budowli
 • Kontenery oraz urządzenia do ich przeładunku
 • Układy scalone TTL
 • Współczesne pojazdy terenowe
 • Przyrządy półprzewodnikowe
 • Współczesne przyrządy elektronowe
 • Prawo konstytucyjne
 • Technologia elementów optycznych
 • Obliczanie oświetlenia ogólnego wnętrz
 • Tomy fonii odbiorników telewizji
 • Środki ogólnoochronne
 • Układy i urządzenia potrzeb własnych elektrowni
 • Mieszkanie z wyobraźnią
 • Majątek małżonków
 • Historia Polski 1764-1864
 • Język C
 • Poprawa izolacji cieplnej budynków mieszkalnych
 • Nowe prawo o stowarzyszeniach z objaśnieniem
 • Zbiór zadań z fizyki t.I dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia.
 • IBM PC dla każdego.
 • Mikrobiologia powietrza
 • Świat wielkich żagli.
 • Surfer. Przewodnik użytkownika. 190str.,23cm.
 • Radiotechnika
 • To trzeba wiedzieć Leksykon szkolny 310str,25cm
 • Utrzymanie i modernizacja konstrukcji stalowych 264 str., 24 cm
 • Kodeks handlowy komentarz wybrane akty prawne Wyd.V 543 str., 20 cm
 • Mechanika ruchu samochodu 260 str., 24 cm
 • MIDI muzyczny standard dla komputerów 221 str., 21 cm
 • Technologia maszyn Wyd.IV Podręcznik dla technikum 357 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty teoretyczne
 • Designer 4.0 w.polska i angielska 327 str., 23 cm
 • Auto Atlas – Europa 471 str., 30 cm
 • Poradnik majstra budowlanego Wyd.VI 752 str., 24 cm
 • Poradnik inż.elektryka t.2 691s 21cm
 • Excel 5.0 także w wersji polskiej
 • Jak żyć wśród trucizn SOS ratujemy naszezdrowie 83 str,20 cm
 • Kinematyka – Leksykon mechaniki technicznej cz.3 168 str,20 cm
 • Technika wysokich napięć Wyd.III 329 str,24 cm
 • Programowanie w Windows + dyskietka 225 str, 24 cm
 • Repetytorium z matematyki 421 str, 24 cm
 • Windows NT w.4 PL t.1 480 str, 20 cm
 • Fundamenty geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
 • Podstawy konstrukcji mechanicznych dla elektroników 145 str, 24 cm
 • ABC komputera 316 str, 24 cm
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka 520 str, 24 cm
 • Prawa narodzin, życia i śmierci 207 str, 24 cm
 • Kronika ludzkości 1222 str, 32 cm
 • AutoCAD 2000 w.polska i angielska+ D-203 645 s 24 cm
 • Elementy etyki gospodarki rynkowej 263s 20cm
 • Higiena pracy t.2 514s 23cm
 • Biotechnologia ścieków 132 str, 24 cm
 • Excel 2000 436 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do etyki biznesu 584 str, 24 cm
 • Klasyczna Teoria pola wyd.1 161s 24cm