Literatura dla uczestników treningów – gry

Posted on

Serdecznie prosimy absolwentów naszych wykładów i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przeczytanie opublikowanych na tej stronie książek w ramach warsztatu Interpersonalne Gry Decyzyjne Dla Kierowników Projektów.

Urządzenia oświetlenia.

Kierownik w przemyśle

Pracownia pomiarów warsztat.
Gry technologiczne – podstawy teoretyczne
Automatyka przemysłowa
Wytwarzanie energii cieplnej.
Maszyny i urządzenia energetyczne czI
Chemia dla klasy L.O.
Organizacja zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie przemysłowym
Przewodnik dla mechaników
Konstrukcje spawane.
Elektryczne elementy automatyki
Urządzenia elektroenergetyczne
Chemia organiczna
Przyrządy obróbkowe Podstawy teoretyczne i zasady proj.
Jezdżę samochodem Volkswagen.
1000 słów o radiu i elektronice.
Węgiel aktywny
Elementy i przyrządy półprzewodnikowe powszechnego zastosowania
Praktyka sterowania.Podręcznik programowany
Pracownia techniczna
Kuchnia białoruska
Inwentaryzacja w przedsiębiorstwie
Język C w systemie CP/M Elworo 800J.
Konstrukcja mechanicznych zespołów sprzętu elektronicznego
Programowanie strukturalne w języku TURBO BASIC
Eureka
Angielsko-polski. Leksykon RACHUNKOWOŚCI
Przewodnik montera elektryka
Elektrotechnika
Przewóz materiałów niebezpiecznych. Poradnik kierowcy. Wyd.III. 499 str. 20 cm
Ekologia i ochrona środowiska
Prawo o ruchu drogowym z komentarzem do zmian wprowadzonych ustawami z 06.03.92. Stan prawny 31.05.92 156 str., 20 cm
Komputerowe wspomaganie w projektowaniu układów regulacji WydI 180s,24cm
Technologia – frezarstwo Podręcznik dla ZSZ Wyd.V 383 str., 20 cm
Lotus 1-2-3 dla początkujących w.3.0 134 str., 24 cm
Elementy ekonomii cz.I 115 str., 24 cm
Gry integracyjne – fundamenty praktyczne
DOS w twoim komputerze wersja 6.22 491s 23cm
Zasady rachunkowości Wyd.2 174 str., 24 cm
Testowanie i diagnostyka systemów mikrokomputerowych 194 str., 24 cm
Zarządzanie w XXI wieku Jak wyprzedzać Japończyków i Chinczyków 107s 20cm
Demokracja dla wszystkich
Historia powszechna wiek XVI-XVII Wyd.V 659 str,24 cm
Medyczny słownik encyklopedyczny 511 str,24 cm
Ilustrowane dzieje Polski Historia Polski od pradziejów ziem słowiańskich po czasy współczesne 131 str,30 cm
Chemiczne metody analizy ilościowej Wyd.IV 464 str, 21 cm
Maszyny elektryczne 7a Podręcznik dla technikum 436 str, 24 cm
Kodeks cywilny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy 536 str, 24 cm
Elementy termodynamiki statystycznej Wykłady z chemii fizycznej 156 str, 20 cm
Słownik terminologiczny sztuk pięknych.
Instalacje elektryczne 366 str, 24 cm
Fundamenty projektowania technicznego Wspomaganie komputerowe CAD CAM
Słownik z rozmówkami francusko-polski polsko-francuski 487s 14cm
Testy z biologii. Botanika i cytologia dla licealistów i kandydatów na studia. Protokół nr 129-zamiany 242s 20cm
Rachunkowość finansowa 623s 23cm
Windows i sieci komputerowe 176 str, 24 cm
Elementy, urządzenia i układy automatyki 387 str, 24 cm
Negocjacje 267s 23cm
Transport drogowy materiałów niebezpiecznych 538 str, 21 cm
Algorytmy optymalizacji dyskretnej D-184 443 str, 24 cm
Komunikacja marketingowa 312 str, 21 cm