Literatura dla abiturientów warsztatów – symulacje

Posted on


Serdecznie prosimy abiturientów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier menedżerskich dla kierowników produkcji o przeglądnięcie przedstawionych tu materiałów w uzupełnieniu do treningu Gry Negocjacyjne Dla Pracowników.
Informujemy jednocześnie, że poniższa lista zawiera książki wykraczające poza podstawową wiedzę o grach i służy do inspiracji odnośnie fabuły tworzonych przez Naszych Słuchaczy gier.

 • Rozwój Postaw Proaktywnych w Dynamicznej Organizacji, Dawid Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Joanna Dudeń
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Listy,podania,pisma urzędowe
 • Regulacja automatyczna w inż. chemicz.
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Systemy prawne regulujące międzynarodowe przewozy towarów kolejami
 • Autokody i programowanie maszyn cyfrowych
 • Słownik ortograficzny
 • Elementy budownictwa uprzemysłowionego
 • Transport wewnętrzny
 • Wstęp do fizyki laserów
 • Encyklopedia techniki Technika ogólna
 • Gospodarka wtórnymi surowcami metali – Przewodnik
 • Praca ludzi starszych
 • Poradnik inżyniera i technika budowlanego t.2
 • Surowce mineralne – źródła,produkcja,gospodarka,informacja
 • Egzekucja administracyjna. Komentarz do ustawy 17.VI.1966
 • Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski A-L.
 • Słownik psychologiczny
 • Odważniki przepisy i komentarze
 • Zabezpieczenia przeciwpożarowe placów i zapleczy budów
 • Urządzenie telekomunikacyjne
 • Pzegląd chemii nieorganicznej cz.3
 • Mikrokomputer MERITUM
 • Wprowadzenie do języka C
 • Przewodnik sieci elektroenergetyczne w zakładach przemysłowych tom 2
 • Sterowanie i oprogramowanie w telekomunikacyjnych sieciach zintegrowanych.
 • Technologia i organizacja budowy. Tom 2
 • Aldus. Photos Styler do Windows
 • Słownik skrótów angielskich.Elektronika,Informatyka,Telekomunikacja
 • Elementy informatyki dla szkół średnich.Cz.I. Wyd.I.
 • PC i Ty czyli jak zostać użytkownikiem komputera. 467str.,22cm.
 • Inflacja i rynek.Wyd I 174str,24cm
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • WordPerfect 6.0 Tł.z j. niem. 174s,20cm
 • Zapobieganie porażeniom elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych wysokiego napięcia 161 str., 20 cm
 • Wprowadzenie do standardu magistrali VMEbus 139 str., 24 cm
 • Układy elektroniczne analogowe i cyfroweWyd.III 720 str., 23 cm
 • Symulacje marketingowe – podstawy praktyczne
 • Metody obrazowe w diagnostyce chorób układu krążenia Wyd.I 375 str.23 cm
 • Mały rocznik statystyczny 1994 511s 20cm
 • Północna Francja Praktyczny przewodnik 471s 20cm
 • Powszechna prywatyzacja 192 str., 16 cm
 • Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy USE
 • Strategia dla Polski 223 str,24 cm
 • Po prostu Word dla Windosw 95 198 str,24 cm
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str,24 cm
 • Matematyka w szkole średniej – powtórzenie i zbiór zadań Wyd.II 588 str,21 cm
 • Półwiecze – historia polityczna świata po 1945 r 636 str, 26 cm
 • Znowelizowany kodeks cywilny – najnowsze zmiany 311 str, 20 cm
 • Stacje i urządzenia elektroenergetyczne Wyd.IV 351 str, 24 cm
 • Połączenia śrubowe
 • Zarządzanie personelem
 • Informatyka 2000 – podręcznik dla szkołypodstawowej 187 str, 24 cm
 • Zarys anatomii człowieka wyd 5 642s,24cm
 • Testy gramatyczne z języka angielskiego dla szkół podstawowych 233 str, 24 cm
 • Współczesne doktryny polityczne 582 str, 24 cm
 • TCP/IP 402 str, 24 cm
 • BHP w praktyce 787s 23cm
 • Ilustrowane dzieje Polski 824 str+ dod, 24 cm
 • Elektrotechnika z automatyką
 • Marketing w Internecie 281 str, 24 cm
 • Marketing marki – w jaki sposób tworzyć,zarządzać i rozszerzać wartość marki 225 str, 24 cm