Eventy Team Building – Zimowy Kongres

Posted on


Zleceniodawcom i partnerom wymienionym na tej stronie doceniając składają wyrazy wdzięczności w imieniu Departamentu Rozwoju za kilka chwil dedykowanych na wymianę działań promocyjnych – podpisano: Hieronim Janocha, Arnold Olejniczak, Alojzy Radomski i Bolemir Dembiński

 • Znaczenie a sens
 • Październikowy Kongres Kierowników Ds. Rozwoju Spotkania Integracyjne i Team Building Krakow
 • Współczesne muzeum. Model kształcenia muzealnika
 • Konferencja „Współczesne kierunki w neurologii, neurofizjologii oraz neurofarmakologii 1.04.2016 w Poznaniu, pod patronatem JM Rektora UM w Poznaniu, 15-17 września 2013 roku w Poznaniu.
 • Świat oraz międzynarodowa przed nowymi wyzwaniami
 • Polityka Rodzinna w Polsce i w Europie
 • Konferencja Jubileuszowa „25 lat Instytutu Nauk o Morzu w Uniwersytecie Szczecińskim”
 • Konstrukcje betorewolucyjne a także ochrona obiektów na terenach górniczych
 • Sesja naukowa George Polgreen Bridgetower – Afropolak, który zdenerwował Beethovena
 • Badania Interdyscyplinarne w Architekturze
 • XXII Zjazd Termodynamików
 • Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń
 • Young Linguists’ Seminar 2. Issues in Phonology
 • Dietetyka gerontologiczna- możliwości i zagrożenia jak również szanse