Dlaczego oceniać kompetencje

Posted on

W codziennej pracy przełożeni w wielu sytuacjach stosują słowo: kompetencja. Jednak można odpowiedzieć na pytanie, co ono tak naprawdę oznacza. Na szkoleniach zawsze omawiam na ten ciekawy temat. Osoby będące na szkoleniach miewają w tym miejscu bardzo dużo pytań.
Aby czytelnik pojął zakres tematyczny niniejszego wpisu, muszę napisać, iż początkowo przez przejawianą przez człowieka kompetencję rozumiano danie człowiekowi formalnego prawa do reprezentowania i występowania w imieniu danej firmy. W odróżnieniu od kompetencji możliwość skutecznego podejmowania obowiązków zawodowych kojarzono często z wyuczonym zawodem na danym polu działalności. Różnice w tym zakresie interesująco zaprezentował D. Fińkiewicz na tej stronie internetowej:  Audyty Oczekiwań Rozwojowych
Dziś kompetencje oznaczają kwalifikacje -  zasady i reguły teoretyczne, postawy i nastawienie do pracy potrzebne do skutecznego wykonywania pracy w konkretnym dziale firmy. Opisując zestawy kompetencji personelu możemy jednocześnie określić:
- możliwości zastosowania teorii w praktyce, obejmujące dane i informacje, które dany podwładny musi wiedzieć, by spełniać zaprojektowaną wcześniej rolę, w tym pozostałe cechy osobowe lub umiejętności, jakie są konieczne, dla przykładu umiejętności techniczne,
- wymagania w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
- konieczne do pracy na danym stanowisku kwalifikacje zawodowe,
- zajmowane stanowiska lub wielkość przedsiębiorstw, w których podwładny zdobywał doświadczenie,
- wybijające się rezultaty w pracy wróżące podobne osiągnięcia obecnie,
- wszystko, czego przedsiębiorstwo planuje oczekiwać od zatrudnionego, np. poszukiwanie nowych segmentów rynku i towarów, podwojenie wielkości sprzedaży, efektywności w działaniu lub sprawniejszej obsługi gwarancyjnej, wprowadzanie innowacyjnych systemów lub procesów,
- w jakim stopniu pracownik jest członkiem kultury organizacji.
Jak wynika z powyższych rozważań, korzyści z przeprowadzania oceny kompetencji pracownika są nie do przecenienia. Menedżer pozyskuje rzetelną wiedzę na temat pracowników. Pracownicy czują, iż organizacja o nich dba i chce  wykorzystywać w pracy nie tylko obecnie, ale i na przyszłość.
W dalszych wpisach przedstawię po kolei wszystkie typy zestawów kompetencji.
Na tą chwilę to tyle haerowych przemyśleń.
Opracowanie:Emilian Paciorkowski
Twórca tej notki  jest absolwentem wydziału matematyki Uniwersytetu Opolskiego i studiów podyplomowych z zakresu  coachingu. Posiada tytuł Coacha Rozwoju Osobistego EBC. Zawodowo realizuje się w Kłodzku.  Od pięciu sezonów koordynuje warsztaty i projektuje badania dotyczące sprzedaży w sektorze „dystrybucja i sieci handlowe”.

SŁOWA KLUCZOWE:
Audyty kultury organizacyjnej
Systemy ocen w  firmach
Strategia personalna w prywatnej firmie
Praktyczne kierowanie ludźmi
Projekty doradcze i wdrożeniowe w HR
Wynagrodzenia i polityka płacowa
Development Center

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>