Ćwiczenia komunikacyjne – monogram dr hab. Abakanowicz

Posted on


Gry z zarządzania – literatura pomocnicza na szkolenie:

 • Gry HR
 • „System zarządzania i wdrażania Programu
 • Gry strategiczne , dr A. Chmiel
 • Co przodownik GOT powinien wiedzieć o górach. Wyd. II
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”

 • Symulacje szkoleniowe , doc. B. Blazy
 • Ocena biznesowa efektów ekologicznych w ramach osi I-V Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz porównanie nakładów finansowych poniesionych na ich osiągnięcie z podobnymi przedwsięwzięciami realizowanymi z innych źródeł finansowych
 • Ocena biznesowa szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
 • Szkolnictwo wyższe w Krakowie w latach 1945-1969
 • Wołanie w górach
 • Konkurs fryzjerski
 • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Bezpieczna Droga do Szkoły”
 • Koncert nieskończoności – Greg Bear (634)
 • Ciemna strona księżyca – Francis Clifford (1361)
 • Kościół w świecie późnego antyku – Ewa Wipszycka (1416)
 • Panna z mokrą głową – Kornel Makuszyński (2576)
 • dom Sary – Paul Henry Goislard (2672)
 • Fatamorgana – Andrzej Żurowski (3566)
 • Siddhartha – Hermann Hesse (4361)
 • Okna w przeszłość – Ł. Mogilew (5249)
 • Genetrix i zabójca światów – Wojciech Szyda (5636)
 • Sekty i nowe ruchy religijne jako problem teologiczny – ks. Bogdan Perdek (6118)
 • My, dzieci z dworca ZOO – Christiane E. (7285)

 • Symulacje menedżerskie , dr H. Cempulik