Bez kategorii

Sztuka rzeczywistości biznesowej w organizacji

Posted on

Profesjonalny kierownik średniego i wysokiego szczebla odznacza się także tym, że ciągle rozwija swój potencjał . Zawsze warto niejedno poprawić i opłaca się poznać nowe tendencje w metodyce zarządzania . Nie ma co ukrywać, że każdy, kto nie robi kroku do przodu, w ogólnym rozrachunku, jest w odwrocie . Ambitny kierownik nigdy do tego nie dopuści . Read the rest of this entry »

Reguły diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

Posted on

Kiedy organizacja chce zorganizować projekty szkoleniowe, ważne bywa zorganizowanie adekwatnego do tematu szkoleń badania oczekiwań rozwojowych. Badanie oczekiwań dotyczących planowanego szkolenia musi być podstawowym etapem projektu szkoleniowego. Read the rest of this entry »

Szefowie firm nie umieją harmonogramować

Posted on

Parę miesięcy nie dzieliłem się z czytelnikami, jakie w ostatnim czasie prowadziłem szkolenia. Jest prawdą, że w ostatnich 3 miesiącach czułem się bardzo zajęty i dość rzadko umieszczałem na blogu wpisy o szkoleniach, jakie oferuję w mojej firmie. Lekko licząc szkoliłem 7 projektów szkoleniowych na kwartał. No i trzeba dodać okres w celu zaplanowania projektu szkoleniowego i dotarcie do klienta.
W dzisiejszym ekspresowym wpisie zamieszczę relację ze spotkania edukacyjnego z menedżerami, które zorganizowałem dla mojego stałego klienta – firmy X. Szkolenie było na temacie administrowania działaniami projektowymi. Najbardziej zdziwiło mnie, że największym problemem dla kadry zarządzającej działań projektowych było układanie harmonogramów oraz określanie zamierzonych efektów w przyszłości. Tak naprawdę jest to zbieżne z badaniami, które znajdziesz na tej stronie:  Szkolenia   Z Inspirującego Prezentowania .
Ale wracając do opisywanego spotkania z menedżerami – szkolenie zorganizowałem w pensjonacie w Tatrach. Zapowiedziało w nim udział 24 pracowników centrali przedsiębiorstwa. Wydarzenie trwało 14 godzin dydaktycznych.
Na początku szkoleniowego dnia uczestnicy musieli się przedstawić, a potem w małych podgrupach przeszli przez ćwiczenie mające związek z problemami szacowania zasobów w działaniach projektowych. Wykorzystałem w tym celu klocki Cobi, co umożliwiło niecodzienną frajdę oraz wysokie zaangażowanie.
Efekty tego studium przypadku omówiłem na laptopie za pomocą bardzo fajnego programu firmy SMART. W dalszej części szkolenia odtworzyłem krótki instruktaż, który znalazłem w serwisie fajnefilmy.pl. Czułem wielki niepokój, jak ci menedżerowie będą postrzegać ten film.
Drugiego dnia pokazałem im programy online do zarządzania pracą zespołu projektowego. To był ten moment – wówczas okazało się, iż menedżerowie nie umieją sporządzać harmonogramy i poprawnie zapisywać efekty zamierzonych działań. Jednak zdecydowanie wyrazistą cechą tych problemów było – uczestnicy nie byli w stanie oddzielić zmaterializowanej wizji przyszłości od planu. Kolejne godziny spędziłem na szkoleniu w praktyce trudnej sztuki planowania.
O NASZYM DZIENNIKU

Twórcą niniejszego wpisu jest  Rafał Szczepanik , trener prowadzący szkolenia z komunikacji a dodatkowo autor opracowań w zakresie  budowania strategii sprzedażowych i handlowych.
Tu wiele dyskutujemy też na temat:
- badania zaangażowania osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych firmach
- kwestionariuszy psychologiczne
- kursach z budowania strategii i rozwoju firmy
- wydarzenia incentive
- kierowanie kapitałem ludzkim
Dziękujemy i zachęcamy do wielokrotnych spotkań na tej stronie.

Dlaczego należy badać dążenia rozwojowe

Posted on

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zaspokojenie potrzeb biznesowych personelu, które zostały określone w fazie ich badania. Diagnozowanie potrzeb dla projektu szkoleniowego to pierwszy okres projektu edukacyjnego. Trenerzy twierdzą, iż bywa to najbardziej istotny moment, decydujący , czy działanie w projekcie szkoleniowym stanie się wartościowe.
Wieloletni trenerzy biznesu uważają, iż diagnozowanie celów planowanego projektu szkoleniowego lub doradczego to pierwszy aspekt do tego by rozpocząć merytoryczne rozmowy w zakresie zakresu wiadomości, jakie posiadają pracownicy, posiadanych zdolności i możliwości wykonywania zadań i postaw, jakie potrzebują menedżerowie. Warto dodać, iż firma chce w ten sposób wpływać na zakresy tematyczne, jakie są prezentowane na szkoleniu. Problem jest przedstawiony na tej stronie:   System Zarządzania Kompetencjami
Za pomocą diagnozy potrzeb rozwojowych zrealizujemy dla firmy i dla uczestników szkoleń wiele różnych celów.
Wymieniając od najważniejszego – rozpoznamy sytuację potencjalnej grupy – na ile osoby w grupie się akceptują, jaka panuje  metoda współpracy, i tym podobne.
Po drugie, poznamy umiejętności, które posiada już grupa w obrębie oferty szkoleniowej i jej obszarów tematycznych. Takie działanie umożliwia nam dopasować poziom zajęć dydaktycznych podczas szkolenia do wymagań klienta. Jak najprościej to zrobić? – zobaczmy zrealizowane wcześniej programy projektów rozwojowych w których wzięła udział ta grupa.
Gdy będziemy określać potrzeby pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, dowiemy się, jakie są prawdziwe trudności z życia  szkolonych osób – by także te problemy rozbijać na czynniki pierwsze na szkoleniu. To uczestnikom pozwoli skorzystać ze szkolenia praktyczne, często gotowe do wdrożenia pomysły,  nie  niepraktyczne idee.
Dodatkowo osiągnięty cel – określimy w ramach naszych możliwości potrzeby uczestników – zwykle jest to wprost docenienie kwestii istotnych dla pracodawcy, ale także kwestii istotnych dla pracowników.
Moi znajomi specjaliści ds. HR mają świadomość, że im lepiej zaplanują razem z trenerem badanie potrzeb rozwojowych, tym dokładniej będzie można oszacować w jakim stopniu zostały osiągnięte cele sesji szkoleniowych.
Tyle menedżerskich przemyśleń.
Opracowanie:Jerzy Żubr
Redaktor tego felietonu jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z tematyki  andragogiki ogólnej. Posiada certyfikat Konsultanta Planowania Strategicznego FKM. Zawodowo realizuje się w Rawiczu.  Od osiemnastu lat wykłada i kreuje gry dotyczące sprzedaży w branży „farmaceutyka”.

TEMATY BOGA:
Badania wynagrodzeń
Awansowanie w biznesie
Strategia kadrowa w usługowej jednostce biznesowej
Skuteczne kierowanie personelem
Fundusz socjalny
Badania osobowości
Development Center

Zastosowanie gier i symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Posted on

Ćwiczenia oparte o mechanizm gier oraz skomplikowane fabuły ćwiczeń używa się podczas różnych szkoleń dla menedżerów. W tym artykule postanowiłem pokazać, na jakich szkoleniach da się użyć te nowoczesne techniki dydaktyczne.
Wiele na temat szkoleń organizowanych na bazie gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Johna Smitha, który jest wysokiej klasy doradcą biznesowym dla biznesu. Read the rest of this entry »