Badania

Badanie efektów cyklu rozwojowego

Posted on

Doświadczony przełożony rozumie na czym polega zyskowność prowadzonych inwestycji. Obecnie coraz częściej kierownicy personalni zostają wytypowani do zaprezentowania konkretnej oceny, ponadto zawierającej liczbowe aspekty zamierzonych rezultatów w zakresie HR. Read the rest of this entry »

Procedury w pomiarze kompetencji

Posted on

Diagnozowanie lub sprawdzenie kompetencji to wskazanie najistotniejszych wymagań dla danej kategorii stanowiska, jakie winny zostać spełnione w zakresie znaczącej większości procesów na stanowisku oraz komplementarnych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Read the rest of this entry »

Dlaczego oceniać kompetencje

Posted on

W codziennej pracy przełożeni w wielu sytuacjach stosują słowo: kompetencja. Jednak można odpowiedzieć na pytanie, co ono tak naprawdę oznacza. Na szkoleniach zawsze omawiam na ten ciekawy temat. Osoby będące na szkoleniach miewają w tym miejscu bardzo dużo pytań. Read the rest of this entry »

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności podwładnych

Posted on

Konieczność podejmowania kolejnych kroków w procesie oceniania (sięgając po praktyczne reguły) jest wyjątkowo ważnym fundamentem efektywnego systemu. Umożliwia to na skuteczne dokonanie procesu oceny i zmierzaniu do określonych, zdefiniowanych wcześniej efektów. Samo  ustalenie reguł, w obszarze których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest podstawowym determinantem. Istotne jest przede wszystkim stałe działanie w obszarze czytelnych reguł. Read the rest of this entry »

Badania stysfakcji Polaków- wyniki

Posted on

Nasz badacz z portalu HRmapa.pl opublikował niedawno wyniki badania motywacji i satysfakcji pracowników w polskich przedsiębiorstwach. Read the rest of this entry »