Dlaczego należy badać dążenia rozwojowe

Posted on

Każde szkolenie powinno mieć w swoich założeniach zaspokojenie potrzeb biznesowych personelu, które zostały określone w fazie ich badania. Diagnozowanie potrzeb dla projektu szkoleniowego to pierwszy okres projektu edukacyjnego. Trenerzy twierdzą, iż bywa to najbardziej istotny moment, decydujący , czy działanie w projekcie szkoleniowym stanie się wartościowe.
Wieloletni trenerzy biznesu uważają, iż diagnozowanie celów planowanego projektu szkoleniowego lub doradczego to pierwszy aspekt do tego by rozpocząć merytoryczne rozmowy w zakresie zakresu wiadomości, jakie posiadają pracownicy, posiadanych zdolności i możliwości wykonywania zadań i postaw, jakie potrzebują menedżerowie. Warto dodać, iż firma chce w ten sposób wpływać na zakresy tematyczne, jakie są prezentowane na szkoleniu. Problem jest przedstawiony na tej stronie:   System Zarządzania Kompetencjami
Za pomocą diagnozy potrzeb rozwojowych zrealizujemy dla firmy i dla uczestników szkoleń wiele różnych celów.
Wymieniając od najważniejszego – rozpoznamy sytuację potencjalnej grupy – na ile osoby w grupie się akceptują, jaka panuje  metoda współpracy, i tym podobne.
Po drugie, poznamy umiejętności, które posiada już grupa w obrębie oferty szkoleniowej i jej obszarów tematycznych. Takie działanie umożliwia nam dopasować poziom zajęć dydaktycznych podczas szkolenia do wymagań klienta. Jak najprościej to zrobić? – zobaczmy zrealizowane wcześniej programy projektów rozwojowych w których wzięła udział ta grupa.
Gdy będziemy określać potrzeby pracowników w zakresie ich rozwoju zawodowego, dowiemy się, jakie są prawdziwe trudności z życia  szkolonych osób – by także te problemy rozbijać na czynniki pierwsze na szkoleniu. To uczestnikom pozwoli skorzystać ze szkolenia praktyczne, często gotowe do wdrożenia pomysły,  nie  niepraktyczne idee.
Dodatkowo osiągnięty cel – określimy w ramach naszych możliwości potrzeby uczestników – zwykle jest to wprost docenienie kwestii istotnych dla pracodawcy, ale także kwestii istotnych dla pracowników.
Moi znajomi specjaliści ds. HR mają świadomość, że im lepiej zaplanują razem z trenerem badanie potrzeb rozwojowych, tym dokładniej będzie można oszacować w jakim stopniu zostały osiągnięte cele sesji szkoleniowych.
Tyle menedżerskich przemyśleń.
Opracowanie:Jerzy Żubr
Redaktor tego felietonu jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego i studiów podyplomowych z tematyki  andragogiki ogólnej. Posiada certyfikat Konsultanta Planowania Strategicznego FKM. Zawodowo realizuje się w Rawiczu.  Od osiemnastu lat wykłada i kreuje gry dotyczące sprzedaży w branży „farmaceutyka”.

TEMATY BOGA:
Badania wynagrodzeń
Awansowanie w biznesie
Strategia kadrowa w usługowej jednostce biznesowej
Skuteczne kierowanie personelem
Fundusz socjalny
Badania osobowości
Development Center

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności podwładnych

Posted on

Konieczność podejmowania kolejnych kroków w procesie oceniania (sięgając po praktyczne reguły) jest wyjątkowo ważnym fundamentem efektywnego systemu. Umożliwia to na skuteczne dokonanie procesu oceny i zmierzaniu do określonych, zdefiniowanych wcześniej efektów. Samo  ustalenie reguł, w obszarze których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest podstawowym determinantem. Istotne jest przede wszystkim stałe działanie w obszarze czytelnych reguł. Read the rest of this entry »

Elementy wykładu na temat budowania efektywnych grup pracowniczych

Posted on

W poprzednim miesiącu uczestniczyłem w wykładzie, kiedy kandydat do nagrody Nobla John Kowalsky omawiał sławne wyniki badań na temat budowania zespołó ludzkich w firmach. Są one bardzo interesujące i łamiące stereotypy ze względu innowacyjnego spojrzenia na temat: jaki musi być zespół oraz w jaki sposób formować grupy pracownicze. Read the rest of this entry »

Zastosowanie gier i symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Posted on

Ćwiczenia oparte o mechanizm gier oraz skomplikowane fabuły ćwiczeń używa się podczas różnych szkoleń dla menedżerów. W tym artykule postanowiłem pokazać, na jakich szkoleniach da się użyć te nowoczesne techniki dydaktyczne.
Wiele na temat szkoleń organizowanych na bazie gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Johna Smitha, który jest wysokiej klasy doradcą biznesowym dla biznesu. Read the rest of this entry »

Najważniejsza funkcja zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Posted on

Większość szkoleń dla kierowników oparte jest o nietypowe tematy, takie jak przywództwo menedżerskie, time based management, kierowanie rozwojem personelu. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kadry zarządzającej ogniskują się w podstawowych zasadach zarządzania, wskazanych ponad 90 lat temu przez J. Fayola. Read the rest of this entry »

Specyfika nowoczesnej gry menedżerskiej

Posted on

Z pewnością twoi współpracownicy uczestniczyli w kursie w zakresie swojej specjalności w pracy zawodowej. Na pewno opowiadali, jakie zadania szkoleniowe okazały się uznane za najciekawsze. Jestem przekonany, że powiedzą, iż dużo wynieśli z zajęć, kiedy zaproszono ich do udziału w symulacjach dla menedżerów. Właśnie to jest powód, dlaczego pragnę teraz opisać przykładową symulację, która jest  interesująca dla osób biorących udział w szkoleniu. Read the rest of this entry »

Garść dobrych rad w zakresie zadań kierownika

Posted on

W zeszłym miesiącu w czwartek miałem kurs dla menedżerów zatrudnionych w małej firmie handlowej.  Szkolenie odbyło się w uroczym pensjonacie w Bieszczadach. Ponieważ na dworze możemy podziwiać piękną jesień, po szkoleniu wszyscy biorący udział chcieli pochodzić po okolicy. Read the rest of this entry »

Dwa casy firm i działanie zespołowe

Posted on

Czy potrafisz sobie wyobrazić, że w jakiejś firmie pracownikom nie pozwolono współdziałać razem ze sobą? Każdy   jest zobligowany działać sam, nie widząc się z innymi pracownikami. Każdy ma własny pokój, innych nie odwiedza i nikogo nie zna. Jak wówczas odbywała by się działalność  firmy? Czy taka firma  dałaby radę istnieć? Read the rest of this entry »

Etapy tworzenia zespołu

Posted on

Dzisiaj opiszę wymagane  umiejętności szefa, gdy   jego własna firma jest na  kolejnych etapach cyklu rozwoju. Jak sami doświadczyliśmy, nieliczni kierownicy nie znają podstawowych zasad oraz technik, jakie muszą wykorzystywać do kierowania zespołem. Read the rest of this entry »

Tworzenie harmonogramów staje się coraz bardziej ważne dla firm

Posted on

W bieżącym miesiącu postanowiłem omówić  najważniejszą cechę przełożonego. Podczas realizowanych szkoleń dla kierowników często są nam przekazywane  przykłady na temat kompetencji menedżerskich. Okazuje się, iż najważniejszą kompetencją szefa jest planowanie metodą Gantta. Read the rest of this entry »