Biblioteczka dla abiturientów zajęć – symulacje

Posted on


Gry symulacyjne w naszym projekcie dla technologów będą bazowały na następującym materiale wiedzowym.
Gorąco prosimy słuchaczy realizowanych u nas kursów i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przeglądnięcie opublikowanych na tej stronie opracowań jako aneks do programu Gry Symulacyjne Dla Kierowników Projektów.
Nadmieniamy jednocześnie, iż przedstawiona tu lista zawiera książki wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o grach i powstała w celu inspiracji odnośnie fabuły wymyślanych przez Naszych Uczestników symulacji.

 • Wzmacnianie Cech Menedżerskich w Rosnącej Organizacji, Tadeusz Kowalski
 • Szkolenia Menedżerskie, Alicja Balzak
 • Obsługa instalacji elektrycz.w samochod. i motocyklach.
 • Przewodnik Inżyniera Elektryka
 • Pracownia elektryczna dla ZSE
 • Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne
 • Silniki elektryczne liniowe
 • Labolatorium maszyn elektrycznych zeszyt 2
 • Miernictwo elektryczne
 • Maszyny i urządzenia cieplne energetyczne
 • Nadwozia samochodów ciężkiego transportu
 • Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych
 • Elektroniczne maszyny cyfrowe
 • Przewodnik przewijania silników indukcyjnych
 • Prawo wodne oraz przepisy
 • Ekonomia polityczna kapitalizm w zarysie
 • Leksykon inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • Wodociągi.
 • Metaloznawstwo.
 • Koła zębate t1.Konstrukcja
 • Leksykon inżyniera i technika budowlanego t.5.Konstrukcje,murowe,stalowe,aluminiowe,żelbetowe,sprężone,drewniane
 • Poradnik frezera
 • Fundamentowanie. Projektowanie i wykonawstwo t1 Podłoże budowlane
 • Systemy mikroprocesowe
 • Podręczny słownik polsko-bułgarski z suplementem t2
 • Mały Poradnik mechanika t1
 • Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego
 • Praktyka samochodu Systemy spalania szybkoobrotowych tłokowych silników spaliwowych
 • Widows 3.0
 • Matematyka dla wydziałów budowlanych i mechanicznych część 3
 • Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski
 • Mikrosoft Works for Windows. v.2.0. 128str.,20cm.
 • Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania.Wyd.II rozszerzone. 287str.20cm.
 • Słownik handlu zagranicznego 383str,20cm
 • Zadania i problemy z fizyki.Wyd.III Tom I 254str,20cm
 • Przed chwilą jeszcze działał Proste rozwiązania małych i dużych problemów z komputerem 256 str., 16 cm
 • Technologia – blacharstwo Podręcznik dla uczniów ZSZ Wyd.IX 323 str., 20 str.
 • Komputer na co dzień czyli kilka przydatnych programów 438 str. 22 cm
 • Zbiór zadań z fizyki T.2 Wyd.VIII Dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia 351 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • I Ty zostaniesz maklerem Zbiór zadań na egzamin maklerski z rozwiązaniami Zawiera aktualne skty prawne 186 str., 20 cm
 • Zadania z matematyki wyższej cz.1 Wyd.II 272 str., 20 cm
 • Układy wtryskowe benzyny – sprawdzanie iregulacja 271 str., 20 cm
 • Prawo jazdy 95 Wszystkie pytania testoweABT 325s 20cm
 • Lotus 1-2-3 w.5.0
 • Fizyka 2 Wyd.VIII 661 str,24 cm
 • Kodeks pracy z komentarzem 541 str,24 cm
 • Zbiór zadań z rysunku technicznego dla mechaników wyd I
 • Zarządzanie Teoria praktyka Wyd.III 721 str, 24 cm
 • Anteny telewizyjne i radiowe Wyd.III 174 str, 24 cm
 • Style w architekturze – arcydzieła, budownictwa europejskie- od antyku po czasy współczesne 528 str, 25 cm
 • Antystres – od dziś żyję inaczej 159 str, 20 cm
 • Publiczne prawo gospodarcze 666 str, 24 cm
 • Biblioteka standardowa C++ 774 str, 24 cm
 • Fundamenty teorii obwodów T.I Wyd.III 359 str, 24 cm
 • Badania nieniszczące.Krajowa KonferencjaSzczyrk 23-25października 2001r.Prot.nr 90-zamiany 292s 24cm
 • Wielka księga rekordów 176 str, 32 cm
 • Elementy konstrukcji maszyn t.3 Wyd.III 716 str,24 cm
 • Asertywność menadżera
 • Organizacja i architektura systemu komputerowego.Projektowanie systemu a jego wydajność 760s 25cm
 • Podstawy chemii nieorganicznej cz.1 334 str, 24 cm
 • Drgania układów ciągłych 410s 24cm
 • Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków wyd.5 622s 24cm
 • Projektowanie opisów