Autorskie szkolenia ze sprzedaży

Posted on

 • Fajne Wesele – pakiet e-usług do planowania oraz organizacji ślubu i wesela
 • Flightspace – nowoczesny portal społecznościowy o tematyce lotniczej
 • Human Resources Management projekt (HRMS) – proces wspierania konsorcjów Prace systemistyczne i wdrożeniowe – szkolenia zamkniete
 • informatyczna struktura spawalnicza wiedzy i potencjału naukowo – badawczego wraz z rozbudową infrastruktury informatycznej Instytutu Spawalnictwa – szkolenia sprzedażowe i zamknięte szkolenia biznesowe
 • Integracja systemowa typu B2B Dystrybucji Polska Sp z oo z wybranymi Partnerami biznesowymi – szkolenia pracownicze
 • Szkolenia Dla Działów Zakupów – treningi sprzedażowe i mentorskie szkolenia z zarządzania projektem
 • Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców Oławy
 • mobilna koncepcja promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – szkolenia sprzedażowe
 • Kompleksowa informatyzacja Instytutu Odlewnictwa poprzez implementacja modułowych aplikacji informatycznych i modernizację infrastruktury sprzętowo-sieciowej – szkolenia negocjacyjne
 • Konfigurator iHome –
 • Metody ochrony własności intelektualnej Działania popularyzatorskie – szkolenia HR
 • Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – warsztaty z delegowania
 • Nowoczesne tarczowe okładziny oraz kompozytowe wstawki hamulcowe do ciężkich kolejowych pojazdów trakcyjnych – warsztaty pracownicze
 • Outsourcing aplikacji B2B w oparciu o centrum przetwarzania rejestrów DATA CENTER – treningi z konfliktów
 • Paletyzator – nowoczesne maszyna do bezobsługowego układania opakowań na paletach
 • Plan dynamizacji importu podstawą ekspansji działalności firmy INSEVIA Sp z oo – warsztaty pracownicze
 • Pogłębienie partnerstwa oraz wzrost konkurencyjności kooperujących podmiotów poprzez wdrożenie – treningi ze stresu
 • Pozyskanie kapitału na rozwój ATON-HT poprzez przeprowadzenie emisji nowych akcji
 • Profile zawodowe on-line – warsztaty z zarządzania projektem
 • Prowadzenie usług designerskich na rynku międzynarodowym za pośrednictwem e-mediów – warsztaty z komunikacji
 • RECOMENA – Portal Społecznościowy funkcjonujący jako Katalog Firm i Stron internetowych rekomendowanych przez jego własną społeczność
 • Etap I – przygotowanie koncepcji rozwoju importu – szkolenia z przywództwa
 • skok technologiczny technologii informacyjnych i komunikacyjnych dzięki opracowaniu nowoczesnego oprogramowania do kompresji i przesyłania danych o statycznych i intensywnych elementach dokumentów hipertekstowych
 • skok technologiczny działalności eksportowej w zakresie urządzeń do makijażu permanentnego – II etap – treningi zamkniete
 • unowocześnienie firmy BESTA we Wrocławiu, poprzez stworzenie harmonogramu dynamizacji importu
 • wzmocnienie strategii działania firmy SILVEST SA poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych – szkolenia sprzedażowe
 • wzmocnienie strategii działania infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu procedury
 • Siedzenie operatora maszyn ze zredukowanym oddziaływaniem przyspieszeń, amplitud drgań i wibracji – szkolenia pracownicze
 • Supervisor GPS Web Monitoring Service innowacyjna e-usługa w zakresie kontroli tras pojazdów i zarządzania flotą pojazdów
 • Umiędzynarodowienie oferty informatycznej firmy RW Online – szkolenia biznesowe
 • Uzyskanie progresu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez nabycie urządzeń i oprojektowania umożliwiającego elektroniczną wymianę informacji – treningi ze stresu
 • Uzyskanie ochrony patentowej na terenie Polski oraz za granicą na wynalazek „Transgeniczne zwierzę oraz sposób jego otrzymywania”
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej przez spółkę Energiawir – szkolenia negocjacyjne
 • wzmocnienie projektu celowego adIDM oraz wzmocnienie uruchomienia wyników tego planu – szkolenia z asertywności
 • Wspieranie firm i instytucji w zakresie rozliczeń księgowych na modernizacyjnej platformie e-usługowej wwwe-rachmistrzpl
 • Wysokowydajna technologia drukowania i zarządzania produkcją druków niskonakładowych i personalizowanych przeznaczonych dla marketingu bezpośredniego – warsztaty menedżerskie
 • Wytworzenie i promocja mobilnego kursu języka niemieckiego – szkolenia menedżerskie
 • POZYSKANIE I implementacja zoptymalizowaneGO procesU DO ZARZĄDZANIA BIUREM PODRÓŻY
 • pozyskanie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – treningi z komunikacji
 • ZobaczTalent – zbudowanie elektronicznego serwisu prezentacji twórczości i talentów własnych użytkowników serwisu – szkolenia zamkniete}