Month: Listopad 2014

Raport o Rynku Szkoleń

Posted on

Krajowi kierownicy działów szkoleń najwięcej kupują szkolenia specjalistyczne, w drugim priorytecie w związane z ich sektorem gospodarki, a w trzeciej –menedżerskie a także interpersonalne. Najchętniej zamawiają te programy z Ośrodku doradztwa i Treningu Kierownicznego. Takie wnioski prezentuje Ranking wyjazdy integracyjne.

Ankietowane osoby pytano o preferencje szkoleniowe ich firm, opinie na temat rynku kursów i szkoleń, a także nazwy najlepszych – zdaniem badanych – firm szkoleniowych. Tylko co trzeci ankietowany uznał, że łatwo na rynku o „gwiazdę”: trenera, który łączy umiejętności szkoleniowca z praktyką zdobytą na menedżerskim stanowisku. Co ciekawsze, dwóch na trzech HRówców niżej ceni jakość szkoleń finansowanych z dotacji unijnych, niż tych klasycznie komercyjnych.

W tym miejscu publikujemy jedynie nieliczne wycinki badania:

  • Uważam, że (opinia o rynku szkoleń): Można kupić dobre szkolenie za umiarkowaną cenę – 56% HRowcy ufają swojej ocenie. Ponad siedmiu na dziesięciu przy wyborze firmy szkoleniowej kieruje się zawartością merytoryczną programu szkolenia. Dla klientów najważniejsze jest posiadane przez niego licencje.
  • Przy wyborze mojej firmy kieruję się w dużym stopniu: Referencjami i poleceniami – 72%
  • Nieco mniej niż połowa HRowców kupuje warsztaty menedżerskie i handlowe oraz BHP. W mojej firmie mocno inwestujemy w szkolenia: Produktowe i branżowe – 78%
  • Co trzecia firma woli kursy otwarte – tu widać wysoką korelację z wielkością firmy (małe przedsiębiorstwa częściej preferują otwarte – widać trudno im zebrać grupę na warsztat zamknięty) oraz tematyką.
  • Badane osoby wymieniły w ankietach razem 96 firm, z czego 22 firmy zostały zgłoszone więcej niż 5 razy – i tylko te, zgodnie z zasadami rankingu, zostały wzięte pod uwagę w zestawieniu punktowym pulsu HR
  • 41% ankietowanych to menedżerowie personalni, 59% to specjaliści ds. HR.
  • Kolejność firm w rankingu wynika ze średniej punktowej (w przypadku tej samej oceny wyżej w rankingu umieszczono firmę zgłaszaną częściej w badaniu).