Day: 4 września 2014

Zarządzanie czasem w działalności menedżerskiej

Posted on

Administrowanie przebiegiem działań w czasie to ważny temat podczas szkoleń dla kadry kierowniczej. W poprzednim sezonie szkoleniowym organizowałem szkolenia z tego tematu. Read the rest of this entry »

Symulacje biznesowe w projektach szkoleniowych stanowiskowych

Posted on

Sesje szkoleniowe i kursy dla menedżerów obejmują swoim zakresem wiele kategorii kursów: rozwijające kompetencje, przygotowujące do pracy na danym stanowisku, i odświeżające dotychczasową wiedzę. Read the rest of this entry »

Role w zespole

Posted on

Jak organizuję szkolenia z tematu tworzenie grupy pracowniczej ludzie podczas zajęć rozmawiają, jakie bywają funkcje zespołowe. Bywa to istotny problem, bo nie występuje w literaturze jednoznaczna klasyfikacja funkcji. Read the rest of this entry »

Co oznacza dla człowieka inspiracja do działania oparta o samomotywację

Posted on Updated on

Motywacja oznacza elementy związane z rodzajem pracy oraz właściwościami indywidualnymi, jakie określają, w jakich okolicznościach homo sapiens jako grupa podejmują się urzeczywistnienia powierzonych celów. Read the rest of this entry »