Month: Czerwiec 2014

Najbardziej istotny element programu rozwojowego

Posted on

Plan szkolenia może zależy od kierownictwa przedsiębiorstwa, dyrektora personalnego jak też menedżera rozwoju zasobów ludzkich, przełożonych linowych, zainteresowanych podwładnych, nawet bywa że odbiorców firmy czy też współpracowników konkurujących z nami. Read the rest of this entry »

Dobre praktyki układania gier menedżerskich

Posted on

W tym poście pokażę zasady przygotowania ciekawej symulacji dla menedżerów. Niejeden program szkoleniowy uzyska niezastąpiony moduł dydaktyczny. Wszyscy opowiadają o tym, że trudno jest ułożyć strukturę takiej gry biznesowej. Read the rest of this entry »

W jaki sposób pracuje skuteczny dział firmy

Posted on

Podczas projektów szkoleniowych spotykam  mnóstwo osób zatrudnionych w dużych koncernach i małych spółkach, którzy niejednokrotnie działają w bardzo sprawnych zespołach. Cztery tygodnie temu przygotowałem też oryginalny projekt szkoleniowy dla handlowców z wyjątkowej firmy produkcyjnej. Read the rest of this entry »

Reguły diagnozowania oczekiwań edukacyjnych

Posted on

Kiedy organizacja chce zorganizować projekty szkoleniowe, ważne bywa zorganizowanie adekwatnego do tematu szkoleń badania oczekiwań rozwojowych. Badanie oczekiwań dotyczących planowanego szkolenia musi być podstawowym etapem projektu szkoleniowego. Read the rest of this entry »