Month: Marzec 2014

Studia dla menedżerów w miejsce projektów szkoleniowych

Posted on Updated on

Ceny studiów dla menedżerów bywają zróżnicowane i zależy to od tradycji szkoły wyższej, proporcji zajęć praktycznych do teoretycznych, języka wykładowego oraz uczelni zagranicznej, która poświadcza zaświadczenie ukończenia sposobu pozyskiwania wiedzy menedżerskiej. Znaczenie ma także lista polskich wykładowców i to, czy uczą i kształcą tam kierownicy, czy pracownicy naukowi szkół akademickich. Czy raczej opłaca się przejść zestaw wielu szkoleń niż studia dla menedżerów? Read the rest of this entry »

Jak skomponować efektowne szkolenie

Posted on

Wyniki wcześniej przygotowanego szkolenia bywają pochodną kilku charakterystycznych elementów programu szkoleniowego. Przewidzenie ich oraz sprawne i skuteczne ukierunkowanie wpływa na chęć do aktywnego udziału osób biorących udział oraz wówczas jest możliwość, aby wystarczająco wcześnie zlikwidować czyhające kłopoty w odbiorze szkolenia. Read the rest of this entry »

Zwyczaje w różnych państwach a praca zespołowa

Posted on

Wymagania menedżerów wobec obecnych współpracowników nie ograniczają się tylko do obszaru zakończonej edukacji, nauki innego języka niż polski i doświadczenia zawodowego uzyskanego w wcześniejszej pracy. Coraz więcej przedsiębiorstw w trakcie naboru kandydatów zabiega o to, aby zdiagnozować, czy nowo zatrudniony ma predyspozycje, aby poradzić sobie w pracy w zbiorowości ludzi. Read the rest of this entry »

Procedury w pomiarze kompetencji

Posted on

Diagnozowanie lub sprawdzenie kompetencji to wskazanie najistotniejszych wymagań dla danej kategorii stanowiska, jakie winny zostać spełnione w zakresie znaczącej większości procesów na stanowisku oraz komplementarnych przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Read the rest of this entry »