Month: Grudzień 2013

Dobre praktyki dotyczące diagnozy efektywności podwładnych

Posted on

Konieczność podejmowania kolejnych kroków w procesie oceniania (sięgając po praktyczne reguły) jest wyjątkowo ważnym fundamentem efektywnego systemu. Umożliwia to na skuteczne dokonanie procesu oceny i zmierzaniu do określonych, zdefiniowanych wcześniej efektów. Samo  ustalenie reguł, w obszarze których ocenianie pracowników zostanie przeprowadzany nie jest podstawowym determinantem. Istotne jest przede wszystkim stałe działanie w obszarze czytelnych reguł. Read the rest of this entry »

Elementy wykładu na temat budowania efektywnych grup pracowniczych

Posted on

W poprzednim miesiącu uczestniczyłem w wykładzie, kiedy kandydat do nagrody Nobla John Kowalsky omawiał sławne wyniki badań na temat budowania zespołó ludzkich w firmach. Są one bardzo interesujące i łamiące stereotypy ze względu innowacyjnego spojrzenia na temat: jaki musi być zespół oraz w jaki sposób formować grupy pracownicze. Read the rest of this entry »

Zastosowanie gier i symulacji w różnych projektach szkoleniowych

Posted on

Ćwiczenia oparte o mechanizm gier oraz skomplikowane fabuły ćwiczeń używa się podczas różnych szkoleń dla menedżerów. W tym artykule postanowiłem pokazać, na jakich szkoleniach da się użyć te nowoczesne techniki dydaktyczne.
Wiele na temat szkoleń organizowanych na bazie gier i symulacji menedżerskich dowiedziałem się od Johna Smitha, który jest wysokiej klasy doradcą biznesowym dla biznesu. Read the rest of this entry »

Najważniejsza funkcja zarządzania jako obszar szkolenia dla menedżera

Posted on

Większość szkoleń dla kierowników oparte jest o nietypowe tematy, takie jak przywództwo menedżerskie, time based management, kierowanie rozwojem personelu. Jednakże zauważyłem, że najbardziej przydatne aktywności kadry zarządzającej ogniskują się w podstawowych zasadach zarządzania, wskazanych ponad 90 lat temu przez J. Fayola. Read the rest of this entry »